Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Välj en hållbar karriär med Fiskeby Board

Fiskeby Board är Nordens och till och med en av världens mest hållbara tillverkare av kartong i återvunnet material. Genom att visa långsiktiga värden med hållbara produkter kan Fiskeby Board locka mer arbetskraft till Östergötland. De flesta vill idag arbeta för företag som jobbar aktivt med att förbättra sina produkter och processer.

Att arbeta hållbart är inte en fluga. Det är ett sätt att möta framtiden. Den som inte kan ställa om är snart inte aktuell på marknaden, vare sig i Sverige eller globalt. För Fiskeby Board har det dock alltid varit högaktuellt att arbeta hållbart. All produktion sker med återvunnet material som samlas in via pappers- och kartongåtervinningen.
– Vi kan visa verkliga förbättrings- och besparingsresultat med våra produkter. Genom att all tillverkning sker med 100 procent återvunnet material är vår process cirkulär och hållbar, säger Anders Nyrén, marknads- och försäljningschef på Fiskeby Board.

Lever i symbios
Fiskeby Board lever i symbios med andra bruk, som företrädelsevis använder jungfrulig råvara i sin tillverkning. Deras produkter kommer ju förr eller senare till Fiskeby Board som returmaterial. Oftast kan en nordisk pappersfiber återvinnas mellan fem och sju gånger, tack vare sina fina egenskaper.
– Vår typ av kartong är den mest använda om man ser till olika tillämpningar och volym. Hela dagligvaruhandeln är full av förpackningar som har sitt ursprung i vår process av återvunnen fiber som förädlas till nya förpackningar för pasta, flingor och glass bland annat, påtalar Anders Nyrén.
I många fall kan kartong från Fiskeby Board ersätta plast. Uppenbara exempel är olika typer av plasttråg inom livsmedelsindustrin som med fördel borde tillverkas i kartong istället. Den utvecklingen är ett ständigt aktuellt tema på Fiskeby Board.

Bra karriärsmöjligheter
På Fiskeby Board i Östergötland finns många olika roller. Underhållstekniker, säljare, kundtjänstmedarbetare, ekonom, civilingenjör och produktionsledare är några exempel på vanliga yrkeskategorier på Fiskeby Board.
Som en av regionens största arbetsgivare har företaget också ett stort socialt ansvar och som arbetsgivare ska Fiskeby Board se till att erbjuda bra möjligheter att göra karriär. Det innefattar även möjligheter för medarbetarna att få vara med och utveckla själva produktionsprocessen så att den blir ännu mer hållbar.
– Vissa roller är väldigt svåra att rekrytera inom för att tillflödet till industriutbildningarna är begränsat. Då måste vi tänka nytt, och utöka våra samarbeten för att öka intresset för såväl utbildningarna som för oss som arbetsgivare. Att få upp intresset för industrijobb överhuvudtaget är något som vi vinner mycket på, säger Marina Gåverud, HR-chef.

Industrins betydelse
Fiskeby Board är bland annat involverade i programråd för olika industriutbildningar i Östergötland. För att öka medvetenheten kring vad industrin faktiskt kan erbjuda i karriärväg måste man komma lägre ner i åldrarna och Fiskeby Board har börjat anordna studiebesök och liknande för att komma åt det.
– Alla måste förstå vad industrin betyder för Östergötland och för Sverige. Då kan vi grunda ett större intresse, tillägger Marina Gåverud.