Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Välkommen till Kalmar – Möjligheternas stad

Kalmar är en stad i expansion och förändring. Under 2020 förväntas Kalmar uppnå 70.000 invånare – något som man för bara tio år sedan skulle ha tippat högst osannolikt. Kalmar befinner sig helt klart i omkörningsfilen och med siktet inställt på fortsatt expansion – samtidigt som det ska vara en hållbar tillväxt.

Det finns många exempel som visar att Kalmar är på väg framåt på ett sätt som få andra kommuner.
– I denna föränderliga tid, där konkurrensen av kompetent arbetskraft är stor, har vi i Kalmar tillsammans valt att ta täten och bygga ett nytt universitet där vi utbildar framtidens ingenjörer, sjuksköterskor, lärare och IT-specialister, säger kommundirektör Annette Andersson och näringslivschef Thomas Davidsson i en enad inledning.

Universitet i centrala Kalmar
Kalmar kan med rätta kallas för Möjligheternas stad. Framgångsrika företag och organisationer har i många år förlitat sig på den enorma kompetens och talang som finns inom Linnéuniversitetets väggar och Thomas Davidsson hoppas att fler företag, innovatörer och entreprenörer tar vara på den potential som finns med ett universitet i centrala Kalmar.
– Universitetet är en resurs som fylls på år efter år med framtidens entreprenörer, forskare och specialister. Denna enorma resurs finns här framför oss. Ta vara på det. Fånga upp nya talanger med hjälp av praktik, extrajobb och examensjobb och bygg tillsammans framgångsrika verksamheter.
Samarbetet med Linneuniversitetet fortsätter och etablering i centrala Kalmar ger genomslag varje dag med ett flöde av studenter, föreläsare och lärare.
– Det rör sig om cirka 2000 nya studenter som kommer att stanna i tre – fyra år och som ger stora möjligheter för vårt näringsliv att hitta ny arbetskraft. Vi har ett fint samarbete med Linnéstudenterna, vi har kontinuerliga samtal och försöker hitta vägar för att alla studenter ska trivas i vår region. Viktigt att vi gemensamt ser till att studenterna har en fin studietid.

Expanderande näringsliv
Kalmar har idag ett omfattande och spännande näringsliv, med allt från världsledande industrier och tjänsteföretag till en handel som genererar ökad besöksnäring och inflyttning.
– Huvuddelen av alla nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och dessa företag ska ges de bästa förutsättningarna att verka i Kalmar. Vi ska vara aktiva i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag, säger Thomas Davidsson.
Kommunens näringslivsenhet arbetar målmedvetet för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom kontinuerlig dialog med näringslivet samt förenkling av regler och rutiner när det gäller kommunens myndighetsutövning.
Kalmar har en nettotillväxt när det gäller nyinflyttade och nystartade företag. I skrivande stund utvecklas Flygstaden, som ligger mellan KalmarÖland Airport och Smedby. Här har bland andra e-handelsföretaget Nordic Nest köpt mark och byggt ett toppmodernt lager. Intresset är fortsatt stort och under 2020 kommer ytterligare områden i Flygstaden att projekteras.
Ett annat framgångsrikt spår för Kalmar är gröna näringar.
– Vi kommer genom ett nära samarbete med näringen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att arbeta för att livsmedelsproduktionen och lönsamheten ska öka ytterligare för att på så sätt öka tillgången på miljövänliga och bra livsmedel. Det är också ett viktigt bidrag till den hållbara utveckling som Kalmar kommun skriver under på, förklarar Johan Persson, kommunstyrelsens ordf. Vår styrka är vårt breda näringsliv och under senaste åren har vi också sett industrin ta ny mark och både etableringar och expansion skapar framtidstro.