Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Välrenommerat byggföretag ger trygghet i projekten

Bygg & Akustikservice i Tenhult är ett mångfacetterat byggföretag som kan axla det mesta inom ny- och ombyggnation, renovering och återställning efter till exempel vattenskador. När byggbranschen går på högvarv kan det vara svårt att skilja agnarna från vetet, då är Bygg & Akustikservice ett tryggt val med god lokal förankring.

Bygg & Akustikservice verkar främst i Jönköping med omnejd. Det har man gjort i över 20 år, då Bjarne Kardell etablerade företaget i Tenhult som en avknoppning till ett familjeföretag i Halmstad. Tillväxten har varit god sedan starten och idag sysselsätts närmare 20-talet anställda. Kollegan Mattias Lundqvist kom in som delägare för drygt ett år sedan.

Större och mindre projekt
Industri- och lagerhallar, kontorskomplex, flerbostadshus och idrottsanläggningar är ofta återkommande projekt för Bygg & Akustikservice. Parallellt med den här typen av lite större utvecklingsprojekt där kommuner och större entreprenörer är beställare kan företaget samtidigt hålla sin småskalighet för att möta behovet hos privata fastighetsägare.
I skrivande stund färdigställs ett flerbostadshus med 18 lägenheter i Vaggeryd. Parallellt pågår utveckling av en industribyggnad på Hedenstorp i Jönköping, som är en av flera byggnationer i området där Bygg & Akustikservice varit med sedan starten. Och mer är på gång.
– Flera projekt pågår samtidigt och det är troligt att vi kommer att behöva nyanställa nu under året. Under 2017 anställdes flera personer och vi ser samma trend på byggmarknaden nu. Den största utmaningen är inte att hitta projekt – nu handlar det om att trygga arbetskraft för att kunna utföra dem, säger Bjarne Kardell.
Bygg & Akustikservice kommer att fortsätta fokusera på både större och mindre projekt för att behålla sin mångsidighet och höga servicegrad gentemot kund. Med ett gott rykte i branschen är Bygg & Akustikservice ofta förstahandsvalet bland kunder i Jönköpingsregionen.

Värdesätter personalen
Företaget förlitar sig mycket på sitt goda rykte även när det gäller rekrytering. Snickare är en akut bristvara så det gäller att vara i topp som attraktiv arbetsgivare, vilket både Bjarne och Mattias framhåller företaget som.
– Vi värdesätter vår personal och månar om alla anställda. Vi vill ge våra medarbetare möjligheter att växa i sina roller, att ständigt utvecklas och få kraft för fortsatt personlig utveckling prioriteras hos oss, säger Mattias Lundqvist.
Man räknar med fortsatt tillväxt och kommer att fortsätta satsa på personliga relationer, långsiktiga samarbeten och inte minst – ett välrenommerat namn. Det är ett framgångsrecept som uppenbarligen fungerar.