Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Var med och förändra samhället

Att bidra till ett säkrare samhälle idag och i framtiden är huvuduppgiften för Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK). Verksamheten grundas till stor del på ett personligt engagemang från cirka 200 brandmän varav merparten är deltidsanställda.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, verkar över ett stort geografiskt område på nästan 3000 kvadratkilometer och svarar för räddningsinsatser och förebyggande arbete på uppdrag av de tre kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. RÖK ska bidra till en ökad trygghet och säkerhet för alla som bor, arbetar och vistas i de tre kommunerna dygnet runt, året om.
RÖK håller en god beredskap med 15 stationer strategiskt utplacerade inom förbundsområdet. Knutet till tio stationer finns ständig beredskap, dygnet runt. Beredskapsstyrkornas storlek varierar, från två upp till fem personer.
Fem stationer saknar beredskapskrav men de brandmän som är timanställda vid respektive station ingår i larmplanerna, larmas, rycker ut och påbörjar skadeavhjälpande insatser. Det är ytterst ovanligt att de stationerna, trots avsaknad av beredskap, inte kan kvittera ett larm och påbörja räddningsinsatsen, enligt räddningschef Per Pettersson.

Rekryteringsfrågan avgörande
För att kunna hålla en fortsatt hög beredskap krävs kontinuerliga rekryteringar och kompetensutveckling som svarar på samhällets behov. Per Pettersson understryker att det är just rekryteringsfrågan som är den största utmaningen för framtiden. Det verkar vara allt färre som söker till deltidsbrandman.
– När vardagen blir alltmer påfrestande kan det vara svårt att motivera ett extrauppdrag vid sidan om. För den som ändå väljer att engagera sig och göra skillnad för samhället kan vi erbjuda mycket i gengäld, bland annat träningsmöjligheter och egen verkstad för enklare fordonsreparationer som våra anställda även får använda privat. Men det största mervärdet är nog ändå känslan av att verkligen kunna göra skillnad, säger Per.
Stf räddningschef Mats Johansson håller med – idag verkar det vara mycket annat som måste gå före: familj, fritid och egna intressen. Men hur blir det med ansvaret för allas trygghet?
– En säker och trygg miljö är allas angelägenhet. Om vi ska behålla samma säkerhetsnivå och beredskap som finns idag så måste fler inse att personligt engagemang är mer värdefullt än vad man kan tro. Känslan av att få vara delaktig i insatser som i många fall är skillnaden mellan liv och död är vår främsta drivkraft, svarar Mats.

Vanliga människor gör enorm insats
En annan utmaning för framtiden är att locka fler kvinnor till yrket. Av cirka 200 tjänstgörande brandmän inom RÖK är bara 15 kvinnor. Men det är ändå en större andel än på många andra ställen i landet.
– Det är samma anställningskrav för kvinnor och män inom vår verksamhet. Den fysiska påfrestningen kräver att man klarar en viss nivå, men den är inte ouppnåbar. Det är inga supermänniskor vi talar om, utan vanliga medborgare som har det gemensamma karaktärsdraget att de vill bidra till ökad säkerhet för samhället, säger Mats Johansson.
– Vi borde kunna locka fler kvinnor till verksamheten framöver och förhoppningsvis kan vi göra det i takt med att kunskapen om vad en brandman verkligen gör når ut. Det största problemet är nog att många kvinnor som egentligen skulle passa in i vår verksamhet väljer att inte söka då de mentalt inte kan se sig själva iförda full brandutrustning. Om vi kan visa på flera goda exempel så kanske fler blir inspirerade att söka, det hoppas vi mycket på, fyller Per Pettersson i.