Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Våra barns framtid starkt förankrad i Futurums miljöer

Futurum Fastigheter i Örebro skapar utvecklande och pedagogiska miljöer som är värdiga våra barn. Förskolor, skolor och fritidshem är miljöer som våra barn och ungdomar spenderar mycket tid i. Samtidigt är det miljöer som ska bidra till att bygga en bra grund för lärande och utveckling.

Våra barn är våra framtida entreprenörer, företagsledare, läkare, teknikutvecklare och samhällsbyggare. Örebro kommun bildade det helägda fastighetsbolaget Futurum för att bättre kunna ta vara på barnens möjligheter.
– Genom att erbjuda riktigt bra och stimulerande miljöer för barnen att vistas och utvecklas i visar Örebro att man verkligen tar vara på det mest värdefulla vi har och investerar för hela kommunens framtid, anser Göran Lunander, vd på Futurum Fastigheter.

Överträffar förväntningar
Futurum har åstadkommit mycket på den korta tid som bolaget har funnits. Efter fem års verksamhet har man bland annat fått bukt med ett omfattande och på sina ställen mycket eftersatt underhåll av befintliga skolmiljöer. Parallellt har det byggts helt nya miljöer, då med framtiden som målbild med smarta energi- och materialval.
– Idag är Futurum en självgående organisation som präglas av ett enormt engagemang för våra barns framtid. Det finns en stark samarbetsvilja inom Futurum samt inom Örebro kommun över lag, och det gynnar naturligtvis den fortsatta utvecklingen. Jag kan ärligt säga att vi har kommit mycket längre på de här fem åren än vad någon hade kunnat förvänta sig från början, fortsätter Göran Lunander.

Ständiga förbättringar
I skrivande stund har Futurum projekt på gång för cirka en miljard kronor. De tre största är Tybblelundsskolan, Ängen och Norrbyskolan. Det har inte byggts så mycket nya skolor i Örebro sedan 1960-talet. En stor del av arbetet kretsar även kring upprustning enligt 50/50-konceptet, där kommunen och Futurum delar på kostnaderna.
Det är precis som visionen lyder: miljöer värdiga våra barn. Det är en vision som är enkel att förstå och som inte går att kompromissa med. Varken idag eller i framtiden. Därför satsar Futurum på ständiga förbättringar – för enligt Göran Lunander går det alltid att förbättra något:
– Att vi investerar för att ständigt bli bättre tycker jag märks på den resa som vi har gjort med Futurum sedan starten, på de projekt som vi redan färdigställt samt de som nu är på gång. Bra kan alltid bli bättre, och det är med den inställningen som vi möter framtiden.

Tryggt för framtiden
Det kommer alltid att finnas ett stort behov av att bygga och renovera skolor i Örebro. Kommunen beräknas växa med cirka 2000 personer årligen fram till 2040. Om man då påminner sig om att dagens ettåringar inom den tiden har hunnit växa upp till gymnasieelever så förstår man att behovet bara kommer att öka.
– Att Futurum står väl rustade känns väldigt tryggt för framtiden, menar Göran Lunander.