Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Varberg Energi driver stadsutvecklingsprojekt

Varberg Energi har en stark tradition av att vara först ut med banbrytande teknik. Det kommunala energibolaget var bland de första i Sverige som satsade på egna vindkraftsparker och var även först bland energibolagen att sälja el från enbart förnybara källor under varumärket VIVA.

De flesta andra energibolag har förnybar el som tillval. Så vill man inte jobba på Varberg Energi, som istället vill göra det enkelt för kunderna att välja rätt. Sedan drygt tio år tillbaka säljer Varberg Energi el enbart från förnybara källor. Man var också tidigt ute med att utveckla det öppna stadsnätet net@seaside.
Genom att bygga landets största solcellspark visade Varberg Energi för några år sedan återigen vart skåpet ska stå när det gäller hållbar energiförsörjning. Nästa steg i utvecklingen blir att stötta ännu mer i byggnationen av den hållbara staden Varberg.
– Vi vill visa vad vi kan bidra med i utvecklingen av den hållbara staden. Det byggs mycket nytt här i Varberg och vi har för avsikt att vara bland pionjärerna även här, säger Björn Sjöström, vd Varberg Energi.

Med i stadsutvecklingen
Ett av Varbergs största utvecklingsprojekt är Västerport, den nya stadsdelen där det planeras för minst 2500 nya bostäder och minst lika många arbetsplatser. Här vill Varberg Energi vara med och att skapa en urban, intuitiv och inkluderande stadsdel. Här ska det vara lätt att göra rätt – både för miljön, medmänniskorna och individen.
– Den nya stadsdelen innebär en otrolig möjlighet för nytänkande och innovation. Digitala tjänster och sociala innovationer skapar nya sätt att leva, jobba och röra på sig i staden. Vi vill vara med och möjliggöra att stadsdelen blir ett fantastiskt ställe att bo på, säger Björn Sjöström.

Redo för IoT
För Varberg Energis del handlar det om att vara en katalysator för kreativitet och skapandekraft i alla projekt. Energibolaget kan bidra med infrastruktur, smart teknik och kraft för att alla tillsammans ska kunna utnyttja resurserna mer effektivt. En del av det handlar om att utveckla IoT, eller sakernas internet som det heter på svenska.
– Fler uppkopplade enheter som kan kommunicera med varandra ställer högre krav på nätet, och att bygga ut det ligger på Varberg Energis ansvar. Det är en av våra viktigaste uppgifter för framtiden eftersom vi redan nu vet att IoT kommer att bli den stora möjliggöraren, säger Björn Sjöström.
Varberg har en jämn uppkoppling i både stadsmiljö och på landsbygden. Fibernätet är väl utbyggt över hela kommunen, och det har man arbetat med länge. Återigen ett exempel på hur Varberg Energi ligger i framkant och ser värdet i att verkligen våga satsa och vara först ut med ny teknik.