Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Varberg kraftsamlar med nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Varberg är en av Västsveriges snabbast växande kommuner. Visionen om att göra Varberg till Västsveriges kreativa mittpunkt är i många avseenden redan realiserad. För att behålla kursen mot framgång satsar Varbergs kommun nu ännu mer på att stärka arbetsmarknaden och möta framtida behov med rätt utbildning matchad mot näringslivets behov.

Det går bra för Varberg ur många perspektiv. Kommunen är en av landets mest eftertraktade att bo i och det verkar vara minst lika populärt bland företag som söker etablera sig i gynnsamma lägen att undersöka möjligheter i Varberg. Arbetslösheten är låg, även bland unga och nyutexaminerade.
För att även i framtiden vara en attraktiv kommun för boende, företagande och arbete satsar Varberg på ett samlat grepp för att möta utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Sedan 1 januari i år finns gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad samlade i en gemensam förvaltning – den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Skapar bättre samverkansklimat
Maria Gustafsson, tidigare kommunens gymnasiechef, är förvaltningschef för den nya nämnden. Hon ser fram emot att få bygga upp något nytt i Varberg med fokus på ökad samverkan mellan de olika verksamheterna, som tidigare ordnats i olika förvaltningar. En tydligare gemensam styrning ska skapa ett bättre samverkansklimat.
– Det finns många gemensamma mål som gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten kommer att kunna utveckla tillsammans. Det viktigaste är att se till så att invånare och studenter erbjuds rätt utbildning för arbetsmarknadens behov, säger Maria Gustafsson.

Ökad dialog stärker Varberg
Utbildning ska leda till jobb. I Varberg finns en tradition av att matcha utbildningsinnehållet efter näringslivets efterfrågan – och det kommer att bli ännu tydligare inom den nya nämnden.
– Att vara gynnad av högkonjunktur är ingenting man kan räkna med för all framtid och då gäller det att vara väl förberedd med rätt utbildning och rätt kompetens för arbetsmarknadens behov, säger Maria Gustafsson.
Nämndens huvudfokus för 2019 blir att konsolidera de olika verksamheterna under gemensam paroll. Ökad dialog mellan utbildning, näringsliv, offentliga arbetsgivare och studie- och yrkesvägledning ska stärka Varberg som Västsveriges bästa kommun att bo och verka i.
Bildandet av den nya Utbildnings- och arbetsmarknaden är återigen ett bevis på hur man i Varberg arbetar tillsammans för att bli Västsveriges kreativa mittpunkt.

Detta är den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
– Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
– Centrum för livslångt lärande, CLL, omfattande Yrkeshögskolan, Alexandersson Institut, Högskoleutbildningar (Campus) samt Vuxenutbildningen
– Integrationsenheten
– Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)