Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Varbergs Bostad bästa hyresvärden

Varbergs Bostads målsättning är att vara kommunens bästa hyresvärd. Enligt hyresgästerna är det något man lever upp till – med råge. Nyligen utsågs nämligen bolaget till den bästa hyresvärden av alla kommunala bostadsbolag i hela Västsverige.
-Fantastiskt roligt. Det stimulerar oss till att bli ännu bättre, säger Varbergs Bostads
marknadschef Dzejna Seta.

I takt med att antalet invånare i attraktiva Varberg växer snabbt, ökar också behovet av att skapa bra boende till ännu fler. Här har Varbergs Bostad en avgörande roll när det gäller att bidra till Varbergs utveckling.

Full fart på nybyggen
Efter ett intensivt arbete med organisation och ekonomi har bolaget lyckats sätta full fart framåt när det gäller nybyggen. För några månader sedan var det dags för inflyttning i 43 nya lägenheter på natursköna Sörse. Och när det första spadtaget togs, för nybygget på Lilla Drottninggatan i centrala Varberg, påbörjades färdigställandet av den 102:a nya lägenheten inom loppet av två år. Under den kommande tioårsperioden är siktet inställt på att skapa cirka 500 nya lägenheter.

Bra service och öppen dialog
För Varbergs Bostad är inte det viktigaste i verksamheten att bara bygga hus. Företagets mål är att skapa hem – och boendemiljöer där hyresgästerna trivs, känner sig trygga och upplever gemenskap. Bra service är ett annat ledord. En service som bygger på tillgänglighet och öppen dialog med hyresgästerna.

-Även om nybyggen självfallet alltid står i fokus, är det för oss lika viktigt att leva upp till de nuvarande hyresgästernas krav och behov. Därför gäller det också att skapa resurser så att vi kan underhålla och utveckla våra befintliga bostadsområden, säger Dzejna Seta.

-Genom att få ekonomin i balans kunde vi öka underhållsinsatserna med närmare 15 miljoner kronor under 2013. Det är pengar som behövs i våra fastigheter för att garantera ett bra boende i många år framöver.

Uppskattad företagsfilosofi
Den stora enkätundersökning som Hyresgästföreningen i västra Sverige nyligen genomförde, bland hyresgäster hos 16 kommunägda och 40 privata bostadsbolag, visar att hyresgästerna uppskattar Varbergs Bostads företagsfilosofi.

Undersökningen gjordes av Statistiska Centralbyrån (SCB) och besvarades av 10 292 hyresgäster. Bland de allmännyttiga bolagen hamnar Varbergs Bostad i topp med ett indexbetyg på 70 – vilket innebär att hyresgästerna tycker att bolaget är ”Mycket bra” på att förvalta sina fastigheter.

Högst betyg inom sex områden
De som intervjuats i undersökningen har fått svara på frågor, som rör nio olika saker när det gäller boendet. Av dessa får Varbergs Bostad högst betyg av alla allmännyttiga bolag inom sex olika områden: renhållning, gemensamma utrymmen, lägenhetsstandard, reparation av lägenheter, service /tillgänglighet och reparation av fastigheter.
– Det här är resultatet av en mycket stark insats av alla som jobbar inom Varbergs Bostad. Men inget är så bra att det inte kan bli ännu bättre. Och just att bli ännu bättre är givetvis vår målsättning, säger Dzejna Seta.