Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Varbergs Bostad skapar långsiktigt hållbara boenden

Varbergs Bostad arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling både lokalt och regionalt. I det närmaste så är den gröna ambitionen som mest påtaglig i det nya bostadsprojektet Sörseäng, där framtidens Gröna Sörse växer fram i harmoni med omgivningen.

Varbergs Bostad bygger nya lägenheter i ett mycket tillväxtbenäget område. Omgivningen kännetecknas framförallt av en rik natur med vidsträckta grönområden och är praktiskt taget en oas mitt i centrala Varberg. Här har det kommunala bostadsbolaget en vision att utveckla en grön, kreativ och social mötesplats med fruktträd, odlingslotter, betesdjur, boulebana, sommarcafé och utomhusgym.
– Vi tar tillfället i akt och skapar ett långsiktigt hållbart boende med en skarp miljöprofil som omfattar allt från byggteknik och material, energi och uppvärmning samt inte minst stora gröna inslag i omgivningen, upplyser Dzejna Seta, affärsutvecklings- och kommunikationschef på Varbergs Bostad.

Byggs med passivhusteknik
Det gröna perspektivet influerar även byggnationen av husen, som byggs med passivhusteknik och blir så kallade lågenergihus. Detta är ett viktigt led i Varbergs Bostads hållbarhetsvision där man tar ett aktivt miljöansvar genom fastighetens hela livscykel – från projektering och byggnation vidare till långsiktigt underhåll.
De 43 lägenheterna fördelas på två huskroppar på sex våningar vardera. Det blir hyresrätter i olika storlekar som riktar sig till alla målgrupper.
– Vi har satsat mycket på tillgänglighet med plana entréer, breda dörrar, hiss och avsaknad av trösklar. Tanken är att man ska kunna bo här hela livet, och att boendet ska kunna anpassas efter livets alla skeden, förklarar Dzejna Seta.
De prefabricerade elementen har levererats tidigare i vår och byggnationen är i full gång. Inflyttningen planeras till december i år och redan vid årsskiftet var i princip allt uthyrt med skrivna kontrakt.
– Det som lockar är framförallt läget. Sörseäng har ett av Varbergs bästa lägen, med både city och stranden på promenadavstånd. Människor vill verkligen bo här och själva aktivt bidra till att utveckla området. Dessutom tror vi att känslan av ett bekymmersfritt boende i hyresrätt också är en stor dragkraft. Som hyresgäst kan du njuta av livet och få tid över till annat medan vi tar hand om underhållsarbeten av olika slag.

Planerar volymprojekt
Det nya Gröna Sörse växer nu fram i takt med att kommunen antog sin nya vision för 2025 där man ska arbeta för Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt. Det var då Varbergs Bostad började planera för Sörseäng som en ny, kreativ mötesplats.
– Visionen för Sörse är att området ska bli Sveriges grönaste och mest ekologiska boende. Till vår hjälp har vi den vidsträckta ängen inpå knuten, där vi hoppas på att kunna skapa både odlingslotter och bikupor för egen ekologisk honungsproduktion.
Men Sörseäng är bara början på den plan som Varbergs Bostad har för bostadsområdet Sörse. I dagsläget finns det tankar om ytterligare omkring 230 nya lägenheter fram till 2020.
– Intresset för Sörseäng har varit stort och det känns roligt att vi snart är i mål med vårt första projekt inom den nya gröna visionen, säger Dzejna Seta avslutningsvis.