Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Varbergs ledande skeppsmäkleri

Med sina resurser, det stora kunnandet och den långa erfarenheten har Magnusson Shipping utvecklats till Varbergs ledande skeppsmäkleri.
– Vi är störst i Sverige på utskeppning av sågade trävaror och våra kunder finns över hela Sverige, säger företagets vd Sven Göran Åsare.

Varberg är sedan många år Sveriges ledande exporthamn för sågade trävaror. Det är ett resultat av företagets intima samarbete med ledande trävaruexportörer i hela Sverige samt goda kontakter med rederier och transportföretag.
Året var 1892 då Gustaf Magnusson startade skeppsmäkleri och fartygsagentur och detta blev början till shippingföretaget Magnusson Shipping.
Företaget drivs idag av Sven Göran Åsare, Erik Almqvist, Carl-Göran Petersson och Kristoffer Åsare. I företaget jobbar även Jonas Persson och Katarina Melby.
Sedan starten har företaget utvecklats och anpassats till varierande godsslag och trafik för att tillfredsställa kundernas krav på service och kunnande.

Ett bra läge
– Vi har ett bra läge i hamnen och har funnits i samma lokaler sedan starten 1892, säger Sven Göran Åsare.
Inriktningen för Magnusson Shipping är bland annat linjetrafik med sågade trävaror till Storbritannien och Irland samt även trafik till Nordafrika, Algeriet, Libyen och Marocko.
Företaget driver linjetrafik i samarbete med Scotline, ett engelskt rederi med transport av skogsprodukter som specialitet.
– Vi har tre seglationer per vecka och fartygen lastar mellan 4.000 och 5.000 m3 varje resa.
2006 hade företaget all time high med utskeppning av 785.000 m3 på linjesidan och 100.000 m3 till andra destinationer.
– Trots en besvärlig marknad ligger vi idag på 500.000 m3 respektive 150.000 m3 med en tydligt uppgående trend på Nordafrika samt förhoppningsvis begynnande skeppningar till USA, säger Sven Göran Åsare.
I övrigt klarerar Magnusson Shipping 400-450 fartyg årligen.

Många styrkor
Magnusson Shipping har många styrkor, inte minst den långa erfarenheten, flexibiliteten och den höga servicen. Sven-Göran Åsare ser positivt på framtiden för företaget.
– Det finns planer på vissa omorganisationer i hamnverksamheten och då kan vi öka våra andelar ytterligare, säger han avslutningsvis.