Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Varbergs mest lokala rekryterings- och bemanningsföretag stöttar i tillväxt

Den gamla kurorten Varberg ska bli västkustens kreativa mittpunkt och det är rekryterings- och bemanningsföretaget OnePartnerGroup gärna med och förverkligar. I tider av kompetensbrist ställs företag för många utmaningar som OnePartnerGroup kan vara med och möta.

Under stundande högkonjunktur är det många företag som går bra och utvecklas – men med det kommer nya utmaningar i form av växtvärk och på många håll även kompetensbrist. Det gäller inte enbart inom den tillverkande industrin, som länge kämpat med en nedåtgående trend bland ungdomar där intresset för att söka till industritekniska utbildningar minskat.
Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt finns det många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt jobb och arbetsgivare är en konst som OnePartnerGroup bemästrar och arbetar med varje dag.

Stöttar i tillväxt
För företag är det tidskrävande att leta efter personal och det är tid som de oftast behöver lägga på att utveckla kärnverksamheten. Risken för felrekryteringar, som i sin tur kan stå företagen dyrt, är också en avgörande faktor för att istället välja en professionell partner i rekryteringsarbetet.
– Vi hjälper till med rekrytering av både tjänstemän och yrkesarbetare. Våra kunder är ofta återkommande och vi siktar alltid på att bygga långa relationer. Vår främsta roll är att stötta i tillväxt, då våra kunder behöver rekrytera eller tillfälligt bemanna vissa roller, men eftersom vi känner marknaden väl så kan vi även stötta i motgång, säger Carl Mårtensson, verksamhetsansvarig för OnePartnerGroup i Halland, som omfattar kontor i Varberg, Falkenberg och Halmstad.
Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna. Många verksamheter är säsongsbetonade och då kan det vara en god idé att hyra in personal vid toppar. Det gynnar inte bara företagets ekonomi – det ger också en bättre arbetsmiljö för personalen, som genom OnePartnerGroup går vidare i andra uppdrag om behovet på en arbetsplats förändras.

Västkustens kreativa mittpunkt
Inom OnePartnerGroup finns utöver rekryterings- och bemanningstjänster även utbildning och produktionslösningar. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling.
– Vi vill vara en aktiv partner i Varbergs utveckling. Det händer mycket i kommunen och det ska byggas mycket nytt. Det är klart att den utvecklingen även kommer att ställa krav på ny kompetens. Det är här vi kommer in i bilden – vi ska vara en del av Varberg som västkustens kreativa mittpunkt, säger Carl Mårtensson.