Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Varbergs nya entré byggs på Västra Sörse

Varbergs Bostad befinner sig i ett mycket expansivt skede. Det byggs mer än på länge i Varberg just nu och det är tydligt att det kommunala bostadsbolaget är en trendsättare och drivkraft för utvecklingen.

Varberg växer och det fantastiska läget med närhet till hav och natur lockar allt fler till staden. Som allmännyttigt bostadsbolag har Varbergs Bostad ett särskilt ansvar när det gäller att bygga nytt och erbjuda bra bostäder till alla målgrupper. Allmännyttan står idag för ungefär häften av alla hyresrätter i Varberg och planerar för flera projekt, som ska stärka den lokala bostadsmarknaden.

Mer än nyproduktion
Projekten, som Varbergs Bostad driver idag, är delar av en mycket större helhet.
Utvecklingen av det gamla miljonprogramsområdet Sörse är så mycket mer än en nyproduktion av moderna hyresrätter – det är en omvandling av ett område, som är avgörande för Varbergs framtid som attraktiv bostadsort. Genom utvecklingen av Sörse får nämligen Varberg ett helt nytt utseende och en ny entré, säger marknadschefen Dzejna Seta.
Med 260 nya hyresrätter är Västra Sörse vårt största projekt i modern tid. Fem av totalt sju etapper i området är redan uthyrda, så efterfrågan på bostäder i Varberg är stor. Och vi har planer på att fortsätta utveckla Sörse och tillföra ännu fler lägenheter till Varberg.

En del av kommunens vision
Att utveckla Sörse är en del av Varbergs kommuns och Varbergs Bostads gemensamma vision för 2025 – att Varbergs ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen är en ledstjärna i arbetet för Varbergs Bostad, som inom en tioårsperiod planerar att bygga ungefär 1400 nya hyresrätter i den starkt växande kommunen.
Förutom Västra Sörse projekteras redan nu för ytterligare 250 – 300 lägenheter på Södra Sörse, samt 150 lägenheter längs Kattegattsvägen. Varbergs Bostad planerar också för ytterligare projekt som ska ge ett tillskott på minst 200 lägenheter på Apelvikshöjd.

Utvecklar flera områden
Under våren påbörjas även förtätningen av Brunnsberg, med 200 hyresrätter inom det befintliga bostadsområdet.
Vi har precis fått en beviljad detaljplan för Brunnsberg för byggnation av 200 lägenheter. Vi har ett befintligt hyresbestånd i Brunnsberg idag, som dessutom hör till våra äldsta hus. De nya lägenheterna kommer att ligga i nio byggnader längs Gödestadsvägen. Vi kommer att variera boendemöjligheterna i området, så att fler målgrupper ser det som attraktivt i framtiden, säger Dzejna Seta.

Varbergs Bostad finns redan representerat på flera av de mindre orterna runt centralorten, men planeringen för nya byggprojekt också här pågår kontinuerligt. Närmast gäller detta ett nära förestående bygge av ett tjugotal lägenheter i Tvååker.