Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Varbergs varumärke ännu starkare

Västkustkommunen Varberg anses vara en av Sveriges mest attraktiva för såväl företagande som boende. Närheten till storstadsregionen Göteborg är naturligtvis en starkt bidragande faktor, men samtidigt inte den enda. Varberg har under många år jobbat med att bygga upp ett eget varumärke och nu skördas resultaten av det.

Det råder ingen tvekan om att Varberg hamnar på topplistan över attraktiva boendekommuner. Det handlar inte längre om att marknadsföra kommunen för att få fler att flytta in, utan snarare om att i snabbare takt producera bostäder som räcker till alla.
– Vi har satsat på att trappa upp vår nyproduktion av bostäder under de senaste två åren och den utvecklingen kommer att fortsätta under en tid framöver, säger kommundirektör Carl Bartler.
Det är en hel del projekt på gång inom allmännyttan, och kommunen har även börjat planera utvecklingen av nya stadsdelar i centrala Varberg. Det behövs med tanke på att det i snitt är uppemot 700 personer som flyttar till Varberg per år.
Inflyttningen ställer höga krav på bostadsproduktionen, men är samtidigt efterlängtad eftersom den bidrar till att lösa en del av en annan nyckelfråga – nämligen kompetensförsörjningen.
– Nu när det är så mycket på gång med ett mer omfattande program för bostadsbyggnation så kommer vi med stor sannolikhet att få en dubbelt så stor inflyttning inom bara några år, tror Carl Bartler. Han fortsätter:
– Det beror på hur snabbt vi kan utveckla bostadsmarknaden, men målet är att vi ska nå en årlig inflyttning som hamnar på runt 1500 personer. Det i sin tur tryggar stora delar av vår lokala kompetensförsörjning.

Nytt projekt i hamnen
I hamnområdet planeras i skrivande stund en helt ny stadsdel i ett av Varbergs mest omfattande stadsutvecklingsprojekt på många år.
– Hamnverksamheten ligger i dagsläget i centrala Varberg, på mark som är attraktiv för bostadsutveckling. Det finns därför planer på att successivt flytta hamnens verksamhet till dess yttre delar för att frigöra den centralt belägna marken, förklarar Carl Bartler.
I projektet ingår flytt av befintlig järnväg ovan jord till en ny sträckning via en tunnel under staden. Redan 2019 planeras byggnationen starta för det.
– Detta är en lösning som bidrar till att få bort en barriär mot vattnet, till förmån för utveckling av nya bostadsområden med fantastiskt havsnära läge. Det blir också en utökning av stadens centrum.
Carl Bartler menar att det kan bli fråga om upp till 2500 nya bostäder på den befintliga hamnytan. Som avslutning säger han:
– Hamnen kommer i sin tur att få nya ytor att utveckla till förmån för stora satsningar som pågår inom skogsverksamheten, bland annat. Utvecklingen kommer på sikt att gynna hela Varberg, såväl som bostadsort som logistikpunkt i Västsverige.