Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vård på patientens villkor

Privatägda Capio Läkargruppen erbjuder ett värdefullt komplement till den offentliga vården i Örebro län. Med ett brett utbud av specialister och tjänster, samt inte minst nytänkande arbetsmetoder, möter Capio Läkargruppen patienternas behov och önskemål på individnivå. Det är ett stort steg närmare drömmen om den personcentrerade vården.

Capio Läkargruppens mottagning ser inte ut som en vanlig sjukvårdsmottagning, utan mer som en inbjudande lobby för något kulturetablissemang. Vd Helén Willyams berättar att det är ett medvetet val för att skapa en miljö som är rogivande och inspirerande både för patienter och medarbetare.
– Nöjda patienter är det absolut viktigaste för oss, säger hon. Vi har skapat en unik miljö här och vi vet att den uppskattas. Samtidigt arbetar vi med ökad tillgänglighet, en utmaning som vi delar med i stort sett alla vårdgivare i Sverige. Vi ska vara tillgängliga när våra patienter behöver vård och samtidigt kunna erbjuda tider som fungerar för patientens vardag.

Patientnära arbetssätt
Helén berättar att Capio Läkargruppen placerar patienten i fokus och ger många exempel på hur det går till. Bland annat så ringer någon ur personalen alltid upp patienter som ska opereras för att informera om ingreppet och säkerställa att patienten är redo för sin operation både mentalt och fysiskt.
– Bemötandet är oerhört viktigt för hur patienten upplever vården generellt. I den senaste nationella patientenkäten fick vi bäst betyg på alla parametrar, vilket visar att all kraft vi lägger på att utveckla vår verksamhet verkligen ger resultat, menar Helén Willyams.
En stor del av verksamhetsutvecklingen sker i nära samråd med patienterna, och specialistkompetens tillkommer i takt med efterfrågan. Att arbeta patientnära har alltid varit en del av Capio Läkargruppens vision och mål. Det handlar även om att rätt person gör rätt sak och att man alltid strävar efter förbättring. Som exempel stöttas läkarna av ett större antal läkarsekreterare än vad som är vanligt inom vården.

Komplett samarbetspartner
Capio Läkargruppen fungerar som ett närsjukhus med all kompetens under samma tak. I samma organisation finns specialister inom allmänkirurgi, allmänmedicin, ortopedi, gynekologi, ögon, öron-näs-hals, handkirurgi, kardiologi, sjukgymnastik, företagshälsovård, sömnapné och vaccination.
Bredden gör att man kan samverka med landstinget och komplettera den offentliga vården på ett mycket bra sätt. Det har Capio Läkargruppen gjort sedan 1997. Dessutom samverkar Capio Läkargruppen med Örebro universitet för att tillgängliggöra ny kunskap, bland annat inom området eHälsa som Helén Willyams personligen tror mycket på för utveckling av framtidens vård.
Capio Läkargruppen samverkar även med näringslivet genom att erbjuda företagshälsovård och sjukvårdstjänster till de som har en sjukvårdsförsäkring. Med privatvårdavtal får den försäkrade snabb kontakt med Capio Läkargruppen, som har ett antal sjukvårdstider avsatta enbart för privatvård. Återigen handlar det om att se till individuella behov och arbeta patientnära.