Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Värdet av att öka sin digitala synbarhet

I kommunikationsstrategin för i princip vilket medvetet företag som helst bör det finnas med skarpa inslag av digital synbarhet. Idag räcker det inte med att ha en någorlunda uppdaterad hemsida. Att ha en hög synbarhet förutsätter så mycket mer – bland annat ett aktivt engagemang inom sociala medier samt inte minst en god sökbarhet där de potentiella kunderna ofta börjar leta.

Digital synbarhet – det kanske låter enkelt? ”Finns vi med på Google så finns vi överallt”, kanske många tänker. Och det ligger mycket sanning i det. Men hur blir man en av de tio första träffarna på Google? Det är mer komplicerat. Ronnebyföretaget Webtel Media har gjort det till sin affärsidé att optimera kundernas sökbarhet på nätet, men det stannar inte där.

Skapar röd tråd genom marknadsföringen
Webtel Media skiljer sig från mängden genom att fokusera på helheten så att kundens företag syns på rätt plats vid rätt tillfälle.
– Vi strävar efter att skapa en röd tråd genom hela kommunikationsstrategin. Det finns många aktörer på marknaden som gör liknande saker, men vi har valt att även inkludera kommunikationsbiten. Det innebär att vi har ett starkt erbjudande som förutom det digitala även omfattar mobiltelefoni och växlar, förklarar Felix Bjurek, vd och marknadskoordinator.
Webtel Media sköter upphandling av mobiltelefonitjänster som passar kundens verksamhet. Dessutom kan kunden vända sig till samma person och få hjälp med såväl mobila som fasta mötestjänster, växlar och datatjänster. Och dessutom lägga över stora delar av sin marknadsföring.
Webtel Media är med andra ord ett företag som verkligen kan stå för en helhet när det gäller marknadsföring och kommunikation. Det kommer då inte heller som en större överraskning att Webtel Media blev Årets nyföretagare i Ronneby 2016. Nomineringen stämmer bra överens med hur Felix Bjurek tillsammans med medgrundaren Sebastian Månsson ser på utvecklingen av sitt företag.
– Vi har med en tydlig affärsplan lyckats bygga ett starkt varumärke på en konkurrensutsatt marknad. Vi skiljer oss från mängden genom att vi sköter en stor och avgörande del för våra kunder när det gäller allt från marknadsföring till en heltäckande kommunikation, säger Sebastian Månsson.

Få ut mer av varje investerad krona
Den digitala marknaden utvecklas oerhört snabbt. Det kan vara svårt för många företag att följa utvecklingen, men genom att se Webtel Media som en extern marknadsgrupp som ansvarar för allt från digital synbarhet till kommunikation och upphandling av tjänster kan vardagen bli enklare.
– Med tanke på att det görs över 35 miljoner sökningar på Google dagligen kan man med rätta säga att det är en god strategi att börja där. Sökmotoroptimering innebär att man skapar bästa tänkbara förutsättningar för att synas i samband med att någon gör en sökning, exempelvis på Google. Här kan vi också hjälpa till, berättar Sebastian Månsson.
Webtel Media har vuxit raketartat sedan starten 2014 och har idag kunder från Malmö till Dalarna. Allt från ytbehandlingsföretag till advokatbyråer finns representerade. Webtel Media är således en naturlig partner för alla som vill hålla sig a jour med den digitala utvecklingens möjligheter när det gäller smart och effektiv marknadsföring där nyttan av varje investerad krona maximeras.