Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Värdet av att satsa på friska rör

Att se över sina vatten- och avloppsrör är något som många fastighetsägare har haft som lägre prioritet. Ofta går investeringar till estetiska åtgärder som syns, men ett försummat underhåll av rörsystemet kan bli ett dyrt misstag som också påverkar fastighetens estetik och inte minst det långsiktiga värdet av tidigare investeringar. Det är viktig kunskap som Rörinspektion i Karlstad vill sprida.

Ulf Larsson grundade Rörinspektion redan 1982. Från början kretsade verksamheten framförallt kring filmning av kommunala ledningar och det är en tjänst man fortfarande utför. Med modern teknik kan man filma rör i 90 graders böjning och dessutom komma åt rör som ligger begravda under källargolv – helt utan att behöva bryta upp golven.
Efter drygt tre decennier i branschen har Rörinspektion nog sett det mesta som har med rör att göra. Under de senaste 15 åren har företaget dessutom specialiserat sig på att renovera befintliga rör under golv och jord med modern reliningteknik.

Fördelar med relining
Relining är en kostnadseffektiv teknik eftersom man slipper byta rör. Istället renoveras befintliga rör med sådan precision att det är att jämföra med ett komplett byte.
– Vi utför relining både för kommersiella och offentliga fastighetsägare samt även för privatpersoner. Vi använder ett speciellt foder, en så kallad ”strumpa”, som med hjälp av trycklyft vrängs in i befintliga rör. Det skapas med andra ord ett nytt rör inuti det gamla, berättar Ulf Larsson.
Att med reliningteknik kunna renovera ledningar helt utan att göra ingrepp på kringliggande miljö är en fantastisk möjlighet för fastighetsägare som vill se över sina investeringar.
Bland de senaste uppdragen finns en omfattande renovering av kommunens miljonprogram på Rud. Rörinspektion har renoverat ledningar till ett helt bostadsområde omfattande nära 900 lägenheter mellan 2009 – 2016, och projektet är precis avslutat. Liknande uppdrag utförs även på uppdrag av andra kommuner i Värmland.

Heltäckande erbjudande
Rörinspektion har två egna filmbussar varav den ena är utrustad med satellitkamera. Det gör att man kommer åt i princip överallt, inklusive via grenledningar in till enskilda fastigheter.
För relining finns fem komplett utrustade ekipage som snabbt står till förfogande och här använder man sig av den tidigare nämnda tekniken med ”strumpa”, som Ulf kallar den epoxymättade foderlösningen.
– Förutom filmning och relining erbjuder vi även spolning och slamsugning med egna resurser, och har då fyra minispolbilar för det. Vidare så står vi beredda att sätta in åtgärder vid olyckshändelser, som dessvärre är relativt vanliga. Det kan till exempel röra sig om ett otursamt ingrepp i en vägg som gjort att en ledning gått av.

Nyligen genomfört generationsskifte
Ulf Larsson ser fortsatt positivt på framtiden och gläder sig åt att man inom företaget har genomfört ett generationsskifte bland personalen. En handfull yngre medarbetare har anställts och idag står Rörinspektion för en större mångfald rent personalmässigt.
Företaget satsar också på att ligga steget före teknikmässigt vilket tydliggörs genom de senaste investeringarna i modern utrustning inom filmning och relining.