Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vårgårda – en kommun med ett gott företagsklimat

Vårgårda har placerat sig bland de 15 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat sedan 2005. Toppnoteringen kom 2008 då Vårgårda kommun placerade sig på nionde plats av 290 kommuner.

Vårgårda är ett livskraftigt industrisamhälle och en kommun där det startas många nya företag. Här finns en tradition av entreprenörer med kända namn som Lennart Lindblad (Autoliv) och Johan Petter Johansson (uppfinnare av skiftnyckeln och rörtången). Bland stora företag utöver Autoliv Sverige AB märks Gustavsberg Vårgårda AB och Lantmännen Doggy AB. Industrin dominerar i kommunen, men här finns också en hel del lantbruksföretag.

I Center of Innovation samarbetar företagen och kommunen och detta samarbete bidrar till Vårgårdas utveckling som intressant kommun för företagsamhet.

– Center of Innovation är ett riktigt framgångskoncept, konstaterar kommunchef Lars Björkqvist. Där finns en person som är finansierad av kommunen och näringslivet och till denne kan man vända sig när det gäller näringslivsfrågor. Det kan handla om nyetableringar, utbildningar eller andra behov. I styrelsen sitter ledarna för de stora företagen i kommunen och de träffas regelbundet för att utveckla näringslivet, bland annat på soppluncher med olika teman.

Vision 2018
”Den goda kommunen med 12.500 invånare 2018”.
Så lyder rubriken på kommunens satsning Vision 2018 och denna vision är A och O för att kommunen ska växa och utvecklas.
Man arbetar mot fyra mål: boende, näringsliv, skola och miljö. Kommunens målsättning är att uppfattas som den goda kommunen inom dessa områden och höja invånarantalet med 1.500 personer till år 2018.
– Vi vill vara en tillväxtkommun och vi måste bli fler invånare för att klara välfärden. Just ny byggs det en hel del, bostadsbolaget bygger 32 nya lägenheter och Rydlers Bygg bygger bostadsrätter, berättar Lars Björkqvist och fortsätter:
– Vi har redan bra förutsättningar för att kunna bli fler. Västra stambanan går genom samhället och E20 finns precis utanför. Dessutom kommer en ny motorväg, som ska gå direkt till Göteborg, att vara färdig 2019. Vi har infrastrukturen på plats och vi har tagit fram ny exploateringsmark för företag och nya villaområden. Allt för att vi ska bli fler invånare.

Viva Vårgårda
Ett verktyg i samband med Vision 2018 är Viva Vårgårda. Det är ett nystartat nätverk med syfte att samla människor som har sina rötter i Vårgårda, men av olika skäl inte bor där längre.
– Vi har gjort kampanjutskick till s.k. hemvändare och bland annat bjudit in till en Vårgårdafest i oktober. Vi har också haft en kampanj mot näringslivet med utskick till företag inom en omkrets av tio mil, berättar Lars Björkqvist.

Gott samarbete
Man talar ju mycket om Gnosjöandan, men Lars Björkqvist tycker att den samarbetsviljan också märks hos näringslivet i Vårgårda.
– Företagare på orten är ofta villiga att samarbeta. De hjälper varandra och lägger order hos varandra. Ett exempel på att man ställer upp för varandra var när Tångahallen brann ner till grunden i maj 2010. Man beslutade genast att idrottshallen skulle byggas igen och ett år senare står en ny hall på plats. Det säger något om att Vårgårdaborna gärna hjälps åt och vill samarbeta, säger Lars Björkqvist.
För att göra Vårgårda ännu mer attraktivt byggs nu också ett badhus med en 25-metersbassäng i samhället. Sponsorer har gått in med 1,5 miljon kronor för att höja kvaliteten och förverkliga projektet.