Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Vårgårda Industri gör plats för mer plast

Vårgårda Industri AB står startklara och förberedda inför en planerad expansion. Med en kraftigt utökad lokalyta kommer företaget att kunna ta sig an ännu mer komplexa projekt på uppdrag av såväl befintliga som nya kunder.

Vårgårda Industri AB, VIAB, gör en av sina största investeringar i form av en tillbyggnation på 1500 kvadratmeter i befintliga lokaler på Solskensvägen i Vårgårda.
Den utökade verkstadsytan möjliggör hantering av större och mer komplexa projekt som generellt kräver mer utrymme. Investeringen har gjorts med eget kapital och tillsammans med den lokala banken, med utökade relationer och bättre service för befintliga kunder i åtanke. Men VIAB kommer även att kunna erbjuda sin expertis och kapacitet till nya kunder och kundgrupper som efterfrågar plastdetaljer med hög precision med eller utan efterbearbetning.

För en bredare kundgrupp
Entreprenör och verktygsmakare Yngve Andersson etablerade VIAB för drygt 20 år sedan tillsammans med en kollega. Företaget har vuxit under kontrollerade former sedan dess och år 2011 förvärvades Bogesunds Plast AB i Ulricehamn som idag drivs som helägt dotterbolag med Torbjörn Karlsson som vd för båda bolagen.
– Förvärvet var en strategisk satsning för att komplettera vårt erbjudande av produkter och tjänster. Fabrikerna har lite olika inriktningar och tillsammans står vi för ett helhetserbjudande som i princip täcker allt inom verktygsframtagning och tillverkning av formsprutade plastdetaljer, förklarar Yngve Andersson.
VIAB jobbar med de flesta typer av konstruktionsplaster och levererar en mängd olika formsprutade plastdetaljer, bland annat till fordonsindustrin som utgör den största kundgruppen. Förutom fordonsindustrin samarbetar VIAB med dotterbolag även med och levererar till medicinteknisk industri, telekom, bygg- och verkstadsindustrin bland annat.

Nästan allt inom efterbearbetning
Med hjälp av modern teknik och en hög automationsgrad tillverkar VIAB verktyg och plastprodukter på ett rationellt sätt. På dagens konkurrensutsatta marknad kretsar mycket kring snabba leveranser och det är VIAB kännetecknande bra på. Dessutom ser man till helheten genom att leverera produkter och tjänster med en god totalekonomi.
VIAB kan idag erbjuda allt från kostnadseffektiv formgivning och design, materialval, konstruktion och tillverkning av produktionsvänliga verktyg, till tillverkning och förädling av själva produkten.
– Vi särskiljer oss genom att erbjuda nästan all typ av efterbearbetning i egen regi. De flesta tillverkare av vår storlek och klass har något steg av efterbehandling, men vi har nästan allt. Vi svetsar, limmar, tampotrycker, monterar samt funktionstestar – helhetsåtagandet är en av våra främsta styrkor tillsammans med en gedigen kompetens hos vår personal, säger Torbjörn Karlsson.

Omges av gott företagsklimat
VIAB levererar bland annat till några av Sveriges och världens största underleverantörer inom fordonsindustrin och tror på en framtid inom detta segment. Samtidigt är det viktigt att verksamheten har fler ben att stå på. Både Torbjörn och Yngve upplever att företagsklimatet är gott i Vårgårda, som förutom ett bra logistikläge även erbjuder fördelar i form av närhet till samarbetspartners och kunder.
– Vårgårda är en oerhört företagarvänlig kommun. När vi ansökte om att få bygga ut fabriken fick vi bygglov inom två veckor. Vi vill gärna vara med och utveckla vår region och därför är vi engagerade i olika sammanhang, vi erbjuder praktikplatser och samarbetar med andra tillverkande företag gällande den långsiktiga kompetensfrågan som exempel, informerar Yngve Andersson.
VIAB planerar nu för en mer målmedveten och offensiv tillväxt med siktet ställt på mer uppsökande försäljning.