Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

VårgårdaHus jobbar för att förverkliga drömmar

VårgårdaHus är en modern hustillverkare som förenar fördelarna med prefabricerat och traditionellt platsbyggt. Företaget har sitt ursprung i Vårgårda och redan 1974 etablerades verksamheten med fokus på småhus, som idag är VårgårdaHus. Idag står VårgårdaHus rustade med en effektiv husfabrik och sammanlagt 75 anställda, samt ett stort antal agenter över hela landet.

På VårgårdaHus arbetar man med att möta kundens behov och drömmar. Det finns ett antal grundmodeller i sortimentet, men alla hus blir unika då kunderna gör egna justeringar och tillval både in- och utvändigt. Alla husmodeller hos VårgårdaHus finns med träfasad, men kan även bytas mot sten eller puts om kunden så önskar.
– Den stora valfriheten vi erbjuder gör att varje hus faktiskt är unikt – trots att det är prefabricerat. Vi tar vara på och lyfter de många fördelarna med att tillverka husen i våra fabriker, i en kontrollerad och ren inomhusmiljö med respekt för materialet, säger Anna Hernefrid, vd för VårgårdaHus sedan september 2018.
För att vara exakt så är det väggelement som tillverkas i VårgårdaHus fabriker. De färdigställs i flera skikt med isolering och transporteras därefter till byggarbetsplatsen där de monteras under en betydligt kortare tid än om man skulle ha byggt allt på plats från grunden. Lokala entreprenörer monterar och färdigställer därefter hela huset.

Med under hela processen
VårgårdaHus agenter är med under hela processen – från första kundkontakten till inflyttningsklart hus.
– Att bygga hus är för många att förverkliga en dröm som man närt under en längre tid – vårt jobb blir att hitta smarta lösningar som löser kundens behov för en enkel vardag och att få vara med och förverkliga den för fler är vår ambition , säger Anna Hernefrid.
Eftersom husköpet ofta är en av livets största affärer gäller det att det verkligen blir rätt från början. Det vill VårgårdaHus vara med och underlätta för.
– Kunden köper sitt hus som en materialsats och skriver själv avtal med en entreprenör som bygger huset. Våra agenter är med hela vägen och säkerställer att allt blir rätt och de kan rekommendera entreprenörer till kunderna. Det gäller oavsett var i Sverige man väljer att bygga sitt hus – vi har agenter över hela landet och vi jobbar hårt för att skapa en större trygghet både för kunder och entreprenörer och mötet dem emellan, tillägger Anna Hernefrid.

Företagarvänlig kommun
Vårgårda är en företagarvänlig kommun där man verkligen gör plats för sina företag och stöttar med etableringstjänster. Även för befintliga bolag i tillväxt ser kommunen till att vara lyhörda. Det märkte man även på VårdgårdaHus i samband med att den första fabriken byggdes ut 2014, och igen två år senare då ytterligare en fabrik byggdes intill den befintliga.
– Vi vill gärna vara med och utveckla vår region och därför är vi engagerade i olika sammanhang, vi erbjuder praktikplatser och samarbetar med andra tillverkande företag gällande den långsiktiga kompetensfrågan till exempel. Det ser vi som ett viktigt inslag i vårt bidrag till att Vårgårda även framöver ska vara en företagarkommun med hög sysselsättning, avslutar Anna Hernefrid med.