Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Världens huvudstad för marina gasbränslesystem

MAN är ett välkänt varumärke som världen över är starkt förknippat med utveckling och tillverkning av fartygsmotorer. Koncernen är en världens största inom området, och det är en styrka som nu gagnar Göteborgsföretaget MAN Diesel & Turbo AB än mer. Serviceverksamheten har nämligen utökats med tillverkning av kompletta gasbränslesystem.

Sedan ett par år tillbaka är det inte enbart en ren serviceverksamhet som MAN Diesel & Turbo kan erbjuda från Hisingen i Göteborg. Efter förvärvet av Cryo AB erbjuds även kompletta system för lagring, transport och hantering av kryogena vätskor såsom marin LNG.
– Cryo har över 60 års erfarenhet och är en av världens ledande tillverkare av den här typen av utrustning. Det känns naturligtvis väldigt positivt att vi nu får vidareförädla det inom MAN Diesel & Turbo bland annat genom en service- och uppgraderingsorganisation för befintliga kryogena installationer på land och fartyg, säger vd Roger Göthberg, som själv har ett långt förflutet inom branschen då han tidigare ansvarade för marknad och utveckling på ett företag som tillhandahåller och distribuerar LNG över hela Skandinavien.

Framtidssäkra system från Göteborg
LNG står för Liquefied Natural Gas, och är flytande naturgas. Det finns många fördelar med LNG, varav en av de främsta är att bränslet är blandbart med ren biogas i alla fraktioner. Det gör LNG till ett av de mest hållbara och framtidssäkra alternativen som finns just nu. Ett annat starkt argument för LNG är att det i dagsläget är det mest kommersiellt gångbara alternativet med en utbyggd infrastruktur och tillgång.
– I Göteborg tillverkas inom MAN Diesel & Turbo gasbränslesystem för olika applikationer, varav den främsta är för LNG-drift av fartyg. Vi står för både design och produktion av dessa system här i Göteborg och utgör en globalt viktig partner för fartygs- och transportägare som vill påbörja sin omställning till mer hållbara alternativ, förtydligar Roger Göthberg.
I Göteborg finns även en omfattande sälj- och marknadsavdelning som fokuserar på den globala marknaden för just gasbränslesystem inom MAN-koncernen. Systemen går under varumärket MAN Cryo. Göteborg är med andra ord numera den globala huvudstaden när det gäller avancerade marina gasbränslesystem.

Den kryogena experten
MAN-koncernen är i sin tur en del av Volkswagen, och har således en avgörande roll i att utveckla mer hållbara lösningar inom transportsektorn. Omställningen till förnybara bränslen kommer att ske stegvis och gå via flera alternativ, där LNG och biogas bara är ett spår av flera. Ett annat spår är eldrift och även här är MAN och Volkswagen involverade.
– Med MAN Cryo har vi ett stort försprång på marknaden och vi har renodlat erbjudandet med marina applikationer som främsta fokus för Göteborgsverksamheten. Cryo har tidigare levererat andra typer av LNG-lösningar så som tankstationer, bunkringsanläggningar och mottagningsanläggning, och det kommer vi fortsätta att utveckla framöver, lovar Roger Göthberg.
Samtidigt är Göteborgsföretaget den kryogena experten inom hela Volkswagen-koncernen, som förlitar sig på MAN Diesel & Turbo för att utveckla både tankstationer och hela drivsystem för bland annat lastbilar med LNG som bränsle.
– Det finns ett kluster av företag i Göteborgsregionen som ligger i framkant vad gäller utveckling av mer miljösmarta framdriftsystem, både för fartyg och fordonssegmenten, och därför passar det utmärkt för oss att ha basen för MAN’s kryogena expertis i detta området, avslutar Roger Göthberg.