Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Världens mest kostnadseffektiva massafabrik finns i Timrå

Skogsbolaget SCA är Europas största privata skogsägare och kan härmed också driva viktiga förändringsprocesser. Skogen är Sveriges främsta förnybara råvara och kan ersätta fossila alternativ. En del innovationer är mogna, andra ligger i sin linda. Men det som är självklart är ändå att skogen i allra högsta grad är en framtidsbransch att räkna med.

Det är som börsnoterat bolag som skogskoncernen SCA möter framtiden. Kommunikationschefen Björn Lyngfelt bekräftar att det blev ett framgångsrikt första år efter delningen, då SCA i mitten av 2017 börsnoterade hygienverksamheten under namnet Essity och delade ut den till aktieägarna. Samtidigt flyttades säte och huvudkontor för skogsbolaget SCA till Sundsvall.
– Det gångna året har varit både lärorikt och spännande. Vi kan med glädje konstatera att samtliga verksamhetsområden har ökat och att efterfrågan på skogsprodukter fortsätter att öka långsiktigt. Det är också bakgrunden till vår stora investering i Östrands massafabrik, säger Björn Lyngfelt.

Fördubblad produktionskapacitet
Långsiktigt har efterfrågan på långfibrig massa, som säljs på en global marknad, ökat med 1,5-2 procent per år. Det finns förvisso många aktörer på marknaden, varav några av de största finns i länder med mer skogsråvara än Sverige, inte minst i form av plantager av snabbväxande lövträd.
De investeringar som SCA har gjort och fortsätter att göra i Östrands massafabrik i Timrå hör till Sveriges största industrisatsningar någonsin. Det handlar om miljardinvesteringar som gör Östrand till världens modernaste anläggning för produktion av barrsulfatmassa. Med en fördubblad och markant effektiviserad produktionskapacitet kan Östrands upprätthålla konkurrenskraften på en tuff global marknad. Samtidigt bidrar SCA till att skapa ett starkare företagsklimat i hela regionen kring Sundsvall – Timrå.
– Vi befinner oss nu precis i slutspurten och färdigställandet av en flerårig investering på Östrand. De nya delarna ska byggas ihop och driftsättas tillsammans med befintliga delar. Det är ett stort arbete i sig som kommer att ta betydande resurser i anspråk, förklarar Björn Lyngfelt.
SCA har under de tre senaste åren byggt en fabrik inuti den befintliga fabriken, som har varit i drift under hela byggtiden. Slutfasen kräver ett avbrott i produktionen som SCA har planerat för under flera års tid. Övergångsperioden mellan april och juni utgör den kritiska punkten och är också en av de absolut viktigaste perioderna i fabrikens utveckling. Därefter kommer Östrands att vara världens mest kostnadseffektiva anläggning i sitt slag.

Solidariskt för hållbarhet
Den förvandling som pågått inom Östrand har i princip ingen motsvarighet någonstans i världen. Hela processen har enligt Björn Lyngfelt gått utöver förväntan – investeringen har varit inom budget och inom planerad tidsram.
En enda oförutsedd händelse inträffade innan jul 2017, då den nya indunstningen togs i drift. Driftstörningar medförde ett läckage av gaser som spred en obehaglig odör över regionen, förvisso inte skadlig för miljö och hälsa, men obehaglig under den begränsade tid som den förekom. Det hela kompenserades genom att SCA gjorde flera stora donationer till lokala välgörenheter, varav flera riktade till utsatta familjer i juletid.
Sponsringen är ett bra exempel på hur SCA arbetar solidariskt och långsiktigt för ökad hållbarhet. Östrands massafabrik kommer i sin tur att utvecklas mot ett komplett bioraffinaderi som utöver sin massaproduktion kommer att förse marknaden med andra värdefulla produkter som baseras på förnybar skogsråvara.