Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världens största HVSC-anläggning i Ystad Hamn

Processkontroll Elektriska har på många sätt varit med och skrivit historia inom den globala sjöfarten. Genom att företaget levererat nästan samtliga HVSC-anläggningar som finns i våra svenska hamnar sitter Processkontroll Elektriska på en enorm kunskap och erfarenhet. Företaget kan därmed spela en avgörande roll för utvecklingen av framtidens infrastruktur som kan möta sjöfartens krav gällande både kostnadseffektivitet och miljö.

HVSC-anläggningar har börjat växa fram lite varstans i Sverige. Den största hittills, som även är världens största i sitt slag, finns i Ystad Hamn. Processkontroll Elektriska påbörjade arbetet i Ystad Hamn efter en första kontakt 2011 och knappt ett år senare fanns anläggningen på plats.
Företagets framgångar har flera bottnar. Mycket kretsar kring all kompetens och erfarenhet som finns inom bolaget i sig. Processkontroll Elektriska har dessutom varit på rätt plats vid rätt tillfälle, och utvecklat rätt saker i rätt tid. De fyra första landanslutningarna byggdes i Göteborgs Hamn i samarbete med bland andra Stena Line. Därefter har hamnar utmed sydkusten visat intresse vilket resulterat i att det idag även finns möjlighet att ansluta till landström i Trelleborg, Ystad och Karlskrona.
– Vi är både stolta och glada över dessa projekt och över att våra kunder är nöjda ägare till anläggningar som kommer att fungera i många år och samtidigt bidrar till en bättre miljö i våra hamnar, kommenterar Ingemar Gustavsson, grundare och vd Processkontroll Elektriska.

Tekniktunga installationer
Att bygga anslutningar för landström omfattar dels mycket tekniktunga installationer och kräver dessutom en del tekniskt underhåll när de väl finns på plats. Det är det i stort sett bara Processkontroll Elektriska som har erfarenhet av idag, i alla fall i Sverige.
High Voltage Shore Connection, HVSC, och även kallat landström eller Cold Ironing, innebär att både fartyg och hamnar anpassas för att fartyg ska kunna anslutas till det vanliga elnätet via en elkabel. Om alla fartyg vid kaj stänger av sina hjälpmotorer och ansluter till landansluten el istället, skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i världen. Med landström ansluten kan fartygets hjälpmotorer stängas av vid kaj och därmed minskas både buller och utsläpp av koldioxid, svaveloxid (SOx) och kväveoxid (NOx).

Ville bygga efter eget huvud
Ingemar Gustavsson etablerade Processkontroll Elektriska AB tillsammans med grundaren av snart 50-åriga Processkontroll AB. Med lång erfarenhet inom avancerade elinstallationer kunde Ingemar bygga upp verksamheten från grunden efter eget huvud, som han själv uttrycker det.
– Vi tror på fortsatt tillväxt framöver. Vår verksamhet är beroende av att det finns en tydlig ambition för att satsa på bättre lösningar för miljön. Ytterligare en möjlighet är att vi kan utvecklas som mentor för aktörer, privata såväl som offentliga, som söker genomföra den här typen av projekt i andra länder. Det kan vara något för framtiden, men idag fokuserar vi mycket på att vara med och utveckla svenska hamnar så att de kan möta framtidens miljökrav, säger Ingemar Gustavsson.
Processkontroll Elektriskas huvudkontor finns i Stora Höga, men upptagningsområdet är rikstäckande. Företaget är en del av Vinci Energies sedan 2012.