Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världens största nätverk för kalibrering växer

Mät- och kalibreringsföretaget Trescal har en anrik historia i Eskilstuna. Företagets rötter sträcker sig ända tillbaka till ingenjören och uppfinnaren Carl Edvard Johanssons uppfinning av kombinationsmåttsatsen med passbitar från slutet av 1800-talet. Idag driver Trescal det industriella arvet från ”Mått-Johansson” vidare i form av högkvalitativa, fullt spårbara kalibrerings- och mättjänster.

Passbitar används än idag för kalibrering och måttinställning av mätverktyg och produktionsmaskiner. Det var genom denna revolutionerande innovation som en standardiserad mätstandard kunde skapas, vilket bidrog till en påtaglig effektivisering av den industriella produktionen under första halvan av 1900-talet.
– Passbitar gjorde övergången till den industriella eran möjlig. För första gången kunde alla arbeta efter en gemensam mätstandard. Enligt Henry Ford var det CE Johansson som lade grunden för det löpande bandet, säger Daniel Eklund, vd för Trescal i Eskilstuna.

Säkerställer kvalitet
Carl Edvard Johansson, som kom att kallas ”Mått-Johansson” och ”Måttens mästare”, började tillverka mätinstrument genom det egna företaget CE Johansson redan 1911. Vid sidan av den verksamheten utfördes även kalibrering som en stödfunktion. Företaget blev Sveriges första auktoriserade mätplats vid sidan av Riksmätplatsen 1975, tio år innan etableringen av kontrollorganet Swedac.
I grunden är det samma riktlinjer som Trescals föregångare CE Johansson arbetade med i mitten av 1970-talet som gäller än idag, med skillnaden att de idag utgör regelverk.
– Vi erbjuder full spårbarhet av all ackrediterad kalibrering som vi utför. Det betyder att vi skickar in våra referenser till riksmätplatsen för validering. Resultatet är en obruten kedja av mätningar som är spårbara hela vägen, förklarar Daniel Eklund.
Idag arbetar knappt tio personer i Eskilstuna med att vidareutveckla Trescals sofistikerade mät- och kalibreringstjänster i nära samverkan med industrin. Kalibrering av mätinstrument är grundläggande för säkerställande av en genomgående hög kvalitet i produktionen. Daniel Eklund förklarar att missvisande mätinstrument kan resultera i en produktion som inte uppfyller de krav som beställaren fastställt.
– Om avvikelserna inte uppmärksammas i tid kan det bli fråga om mycket svåra följder för tillverkaren, som exempelvis skadestånd vid haveri. Vi har uppmärksammat att inte ens nytillverkade mätinstrument alltid är kalibrerade, därför är det oerhört viktigt att säkerställa kvalitet genom regelbundna kontroller.

Utrymme för tillväxt
Fram till 2001 ingick verksamheten i företaget CE Johansson. I samband med att verksamheten förvärvades av Air Liquide, världens största gaskoncern, fick bolaget inte bara ett nytt namn utan även mer resurser för att utveckla mätlaboratorieverksamheten tillsammans med internationella partners och systerföretag. Efter förvärvet av Arepa Test och Kalibrering 2004 går hela verksamheten under namnet Trescal Sweden i Sverige.
– Trescal Sweden ingår i världens största nätverk inom kalibrering. För våra kunder är det en kvalitetsstämpel. Vi har Sveriges bredaste ackreditering inom längdmätning, men vi kommer att satsa på att bredda vår verksamhet ytterligare framöver, avslöjar Daniel Eklund.