Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Världsarv och nybygge i Ragunda

För entreprenörer och barnfamiljer är Ragunda en uppskattad boendekommun. Med sitt fördelaktiga läge mellan de tre norrländska städerna Sundsvall, Sollefteå och Östersund drar Ragunda nytta av samarbetsmöjligheter åt alla håll. Dessutom finns ett livskraftigt näringsliv i den egna kommunen med påtaglig nybyggaranda.

Ragunda är en landsbygdskommun i östra Jämtland som sedan länge är internationellt känd tack vare naturreservatet kring Döda fallet. Att kommunen blivit ett omtyckt besöksmål kopplat till en katastrof kan tyckas märkligt, men faktum är att människor från hela världen har uppmärksammat den unika sevärdheten i det ”döda vattenfallet”.
– Döda fallet bildades i slutet av 1700-talet då Ragundasjön tömdes på vatten över en natt som följd av att man försökt gräva en timmerränna förbi forsen. Idag är hela området kring Döda fallet naturreservat och det finns planer på att i samarbete med Länsmuseet ansöka om att göra det till ett världsarv, berättar kommunalråd Jonas Andersson.

Bygger nytt
Ragunda är befolkningsmässigt en liten kommun. De senaste årens tillväxt i invånarantal pekar på en fortsatt uppåtgående trend och nu finns det behov av att bygga nya bostäder runtom i kommunen. Det allmännyttiga bostadsbolaget planerar i skrivande stund för byggnation av nya centrumnära lägenheter.
– Många väljer att bosätta sig i Ragunda eftersom det finns gott om attraktiva villor till bra priser och samtidigt har vi en god infrastruktur för pendling. Kommunen satsar också på att bygga ut fibernätet med regeringens mål för 2020 som riktlinje. De tre tätorterna är redan utbyggda med fiber sedan tidigare i år, informerar Jonas Andersson.
Ragunda investerar ungefär 75 miljoner kronor i fibernätet under fyra års tid. Det är en effekt av att både den offentliga verksamheten och det lokala näringslivet befinner sig i en omställning.
– Vi har ett par e-handelsbolag som klättrar i omsättning. Om vi kan erbjuda en bra infrastruktur kan fler liknande företag välja Ragunda, resonerar Jonas.

Thailand möter Jämtland
Att Ragunda särskiljer sig på många sätt är tydligt med tanke på de unika sevärdheter som finns. Utöver Döda fallet besöker många den så kallade Thailändska paviljongen, som är en hyllning till samarbetet mellan thailändskt och svenskt näringsliv. Bland Ragundas vänkommuner finns en av världens metropoler, Bangkok, och årligen gästas Ragunda och Jämtland av thailändska investerare.