Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världskulturmuseet vill bli Göteborgs internationella vardagsrum

På Världskulturmuseet inleds nu en stor satsning för att utveckla verksamheten ytterligare. Med början i januari 2014 ska de cirka hundra tusen föremål som ligger i externa magasin, flyttas in till museet vid Korsvägen.
– Föremålens närvaro kommer att prägla hela huset och i kombination med temporära utställningar, program och pedagogik skapa en unik museiupplevelse. I Göteborgs internationella vardagsrum ska man ha möjlighet att själv – eller tillsammans med andra – upptäcka världen och stärkas utifrån det faktum att man är en del av helheten, säger museichef Karl Magnusson.

De samlingar som museet vill tillgängliggöra för allmänheten, har till allra största delen sitt ursprung utanför Sveriges gränser. Det kan röra sig om vardagsföremål, rituella symboler, båtar, vapen och textilier. Tillsammans bidrar de till att ge kunskap och perspektiv på mänskligt skapande – från hela världen, genom alla tider.
Föremålsflytten innebär en omfattande omdisponering av museets lokaler. Tidigare ytor som varit stängda för allmänheten kommer nu öppnas upp och två av de tre gallerier som använts för temporära satsningar får ett mer permanent utbud. Ett av dessa kommer bli ett så kallat öppet magasin, medan det andra reserveras för en stor barn- och familjesatsning.
Samtidigt kvarstår ett helt våningsplan för temporära satsningar, såväl egenproduktioner som större internationella vandringsutställningar.

Avslappnad atmosfär och plats för globala samtidsfrågor
Redan tidigare har Världskulturmuseet blivit känt för att vara en plats där de stora samtida globala frågorna gestaltas och diskuteras. När detta nu kombineras med ett utvecklat basutbud som utnyttjar föremålsamlingarnas kraft, kommer museet att ha möjlighet att ytterligare fördjupa och utveckla denna profil. Gemensamt för innehållet, såväl det permanenta som temporära, är att det ska bejakanyfikenhet och uppmuntra till ett ömsesidigt utbyte av perspektiv, åsikter och känslor. Museet ska ha en välkomnande, generös och avslappnad atmosfär där besökarna känner att de kan ta del av – och bidra till – innehållet på det sätt man själv vill.

Göteborgs internationella vardagsrum
Idag är Världskulturmuseet en uppskattad samlingsplats för såväl Göteborgs invånare som långväga besökare, en blandning mellan traditionellt museum och nytänkande kulturhus.
– I ambitionen att bli Göteborgs internationella vardagsrum arbetar vi både lokalt och globalt för att belysa samtidsfrågor. Vi riktar verksamheten till en bred målgrupp med ambitionen att alla ska kunna få en museiupplevelse hos oss. Dels har vi en traditionell utställningsverksamhet, dels erbjuder vi mervärden i form av konferensmöjligheter, teaterföreställningar, familjedagar och olika typer av event säger museichef Karl Magnusson.

Utställningar med Afrika som tema under 2014
Världskulturmuseet präglas av en hög aktivitetsnivå där det alltid är något spännande på gång som lockar besökare från när och fjärran. Under vår och sommar 2014 visas två utställningar, båda med avstamp i Afrika. Den ena är fotoutställningen Africa is a Great Country av den prisbelönte fotografen Jens Assur, den andra en utställning med konstföremål från det medeltida kungariket Ife i nuvarande Nigeria kallad Afrikanska mästerverk.
Karl Magnusson påpekar att utställningarna kommer att utmana många föreställningar som finns om Afrikas historia och samtid och afrikansk kultur.
– För många blir det nog helt nya bilder av en komplex kontinent som befinner sig i snabb och dynamisk förändring, säger han.