Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Världsledande företagskluster vidareutvecklas i Värmland

Det är lätt att konstatera att skogsnäringen är viktig för Värmlands utveckling. I det skogstäta länet finns många arbetstillfällen inom alla led av den skogliga bioekonomin – från det hållbara skogsbruket till tillverkning av miljömärkt papper.

Genom att låta traditionella näringar utvecklas med ny teknik kan värmländska företag flytta fram positionerna. Företagsklustret Paper Province har som huvuduppgift att stärka och vidareutveckla regionala företag med anknytning till skogen. Det omfattar bland annat skogsbruk, trämekanisk industri, papper- och massatillverkning, och inte minst en stor skara underleverantörer.

Grogrund för tillväxt
De stora maskintillverkarna i branschen är medlemmar i Paper Province, liksom en fjärdedel av Sveriges pappers- och massabruk. Alla som har behov av kunskap inom det breda området skoglig bioekonomi kan få ut något av att vara med i Paper Province, menar vd:n Maria Hollander.
– För våra medlemmar är samverkan avgörande för en fortsatt utveckling, konstaterar hon. Vår roll som klusterorganisation är att skapa goda förutsättningar för att knyta nya kontakter och därmed bana väg för nya samarbeten. Vi ska helt enkelt vara en grogrund för tillväxt.
Det finns redan massor av goda exempel på hur det fungerar i praktiken, bland annat med projektet Framtidsfabriken som drevs under flera etapper fram till 2013.

Stort stöd från Vinnova
Efter framgångarna med Framtidsfabriken utsåg Vinnova i juni 2013 Paper Province till en så kallad VINNVÄXT-vinnare, och därmed tryggades betydande medel för forskning och utveckling inom skoglig bioekonomi i Värmland.
– Det handlar om rekordstora satsningar för att stärka den värmländska skogsindustrin, där hälften av pengarna kommer från Vinnova och den andra hälften från regionala medfinansiärer som Region Värmland, Karlstads universitet, Värmlands kommuner, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Paper Provinces medlemsföretag, informerar Maria Hollander.
Totalt rör det sig om investeringar om 130 miljoner kronor över en tioårsperiod med start 2013. Utöver forskningsrelaterad verksamhet kretsar en stor del även kring insatser för att underlätta och möjliggöra kommersialisering av nya skogsindustriella produkter samt utveckling för en ökad effektivitet inom skogsindustriell produktion.

Framgångsmodell för klusterbildning
Något som gör Paper Province extra intressant är att oberoende mätningar om gjorts under de senaste sex åren har visat att medlemsföretagen har haft ungefär tre gånger större tillväxt än länet i övrigt, samt nästan sju procent högre lönsamhet än det svenska genomsnittsföretaget. Det tål att reflekteras över, och det verkar som att Paper Province har blivit lite av en framgångsmodell för klusterbildning världen över.
– Generellt sett så finns det flertalet studier runtom i Europa som visar att företag som är med i någon form av klusterbildning faktiskt ofta kan redovisa en större tillväxt. Det stämmer i de allra flesta fall, enligt färska undersökningar. När det gäller just Paper Province så har vi fått mycket internationell uppmärksamhet – och ingen annanstans i världen finns det ett så sammanhållet nätverk av företag som verkar inom den moderna pappers- och massaindustrin som här, säger Maria Hollander avslutningsvis.