Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världsledande leverantör av bergborrverktyg

Atlas Copco Secoroc i Fagersta har en världsledande position som tillverkare och leverantör av bergborrverktyg. Över 90 procent av företagets produkter går på export. Det motsvarar cirka 500 ton som skeppas ut från Fagersta varje vecka.

Trots att gruvbranschen efter en lång period av rekordproduktion har bromsat in med mindre investeringar som följd är efterfrågan för bergborrverktyg fortfarande stabil.
– Faktum är att intresset och behovet av våra produkter inte påverkas på samma sätt vid en konjunkturnedgång, säger Helena Hedblom, VD på Atlas Copco Secoroc. Detta beror delvis på att våra bergborrverktyg har exceptionella egenskaper, men också på att kunderna är pressade att hitta innovativa lösningar som leder till besparingar och hållbar produktivitet.
– I det tuffa ekonomiska läge som branschen befinner sig i just nu står produktivitet och kostnadskontroll i fokus. Mot den bakgrunden jobbar vi för att göra allt vi kan för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål.
Atlas Copco Secoroc producerar bergborrningsverktyg för alla typer av applikationer, från produktionsborrning i gruvor, tunneldrivning, bygg och anläggningar till vattenborrning, borrning för bergvärme samt för prospektering och olika typer av undersökningar.

Stora investeringar
Fabriken i Fagersta är centrum för design och tillverkning av bergborrverktyg för den globala gruv- och anläggningsmarknaden. Samtidigt utgör den en tydlig symbol för företagets framtidstro. Under de senaste åren har fabriken expanderat och moderniserats och rekordstora investeringar har gjorts i automationssystem och kvalitetsförbättringar.
Nya anläggningar har också etablerats utomlands, exempelvis i Kina och USA, för att komma närmare kunderna i dessa regioner. Atlas Copco Secoroc har dessutom en global säljorganisation med stort produkt- och applikationskunnande.
– Vi har stärkt vår forskning och utveckling, expanderat vårt produktsortiment och förbättrat vår kompetens genom globala utbildningsprogram, allt får att tillfredsställa våra kunders höga krav, säger Helen Hedblom.
En annan viktig bricka i organisationen är fungerande logistik. Det största problemet som kan uppstå för en kund är att stå utan borrstål och inte kunna borra. Därför är det otroligt viktigt att produkterna kommer i ett jämnt flöde ut till kunderna.
Med cirka 140 år av bergborrningserfarenhet har Atlas Copco Secoroc byggt upp en stark ställning internationellt för svenska bergborrningsprodukter och kompetens. Företaget är idag en världsledande aktör inom gruvnäringen.
En bidragande faktor till detta är att Sverige redan på 1930-talet började utveckla hårdmetall som är pulvermetallurgiskt framställt, ett material som har optimala egenskaper för att krossa berg.

Fyra affärsområden
Atlas Copco AB har cirka 40.000 anställda och verkar inom fyra affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Koncernen har produktionsanläggningar i mer än 20 länder. Tillverkningen är huvudsakligen koncentrerad till Belgien, Sverige, Tyskland, USA, Kanada, Indien och Kina.
Fabriken i Fagersta sysselsätter cirka 750 anställda.
– Innovation är ett viktigt begrepp inom Atlas Copco och detta ska vi vara ledande på. Vi ska ta fram produkter som tillgodoser kundernas behov och hjälpa dem att förbättra deras produktivitet. Vårt mål är att växa genom att ta fler marknadsandelar och att utveckla fler produkter, säger Helena Hedblom avslutningsvis.