Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världsledande tillverkare av nödutrustning till sjöss

Nammo LIAB AB i Lindesberg har tillverkat sjösäkerhetsutrustning sedan 2002 och har idag ungefär en tredjedel av världsmarknaden.

Nammo LIAB AB är ett bolag i den nordiska ammunitionskoncernen Nammo som bildades 1998 då ammunitionsdelar från tre olika bolag i Sverige, Norge och Finland gick samman och blev Nordic Ammunition Company, förkortat Nammo.
Koncernen har idag cirka 2000 anställda i åtta länder.
2002 beslutade sig företagsledningen för att flytta den civila produktionen som fanns hos Hanssons Pyrotekniska AB (Hansson Pyrotech) i Göteborg till Lindesberg. Hanssons Pyrotekniska AB ingick sedan tidigare i koncernen.

Bildades 1888
Hanssons Pyrotekniska bildades redan 1888 och var från början inriktad på fyrverkeripjäser. Företaget producerade också bland annat fallskärmsljus och lysammunition åt försvarsmakten. 1959 lanserade Hanssons Pyrotekniska IKAROS raketsignal som revolutionerade marknaden och blev en ny standard för handavfyrade raketer. Produkten lade grunden för företagets position som världsledande tillverkare av pyroteknisk nödutrustning till sjöss.

Nödutrustning enligt lag
– Alla stora fartyg och framför allt livflottar måste enligt lag ha en viss nödutrustning. Vi tillverkar man över bord-signaler, linkastarraketer, fallskärmsraketer, handbloss och livbåtsrök. Vi säljer våra produkter till distributörer över hela världen, som i sin tur säljer till slutkund. Majoriteten av våra kunder är servicestationer för livbåtar och livflottar. Cirka 95 procent av vår marknad är utomlands, berättar Jessica Bergenström Karlsson, säljchef för sjösäkerhetsutrustning på Nammo LIAB AB.
Alla produkter från Nammo LIAB AB gällande säkerhetsutrustning till sjöss är tillverkade och testas av Bureau Veritas för att säkerställa att de möter de tuffa krav som SOLAS – Safety of Life At Sea ställer.

Ett gott rykte
– Det är en stor fördel att vi är ett svenskt företag eftersom svenska företag har ett mycket gott rykte utomlands. Det är viktigt för våra kunder att det står ”Made in Sweden” på våra produkter, säger Jessica Bergenström Karlsson,
Sedan 2002 har Nammo LIAB AB dubblerat omsättningen på sjösäkerhetssidan.
– Vår vision är att utvecklas och effektivisera produktionen för att ta ännu mer marknadsandelar, säger Jessica Bergenström Karlsson.
Nammo LIAB AB i Lindesberg sysselsätter cirka 130 anställda. VD är Thomas Resare.