Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världsledande utveckling inom flyg- och rymdteknik i Östergötland

Linköping har profilerat sig som Sveriges flyghuvudstad sedan 2010. För att skapa ännu bättre förutsättningar för flygindustrin har kommunen tillsammans med näringslivsbolaget Nulink (Näringslivsutveckling i Linköping) initierat uppbyggnad av ett flygkluster som ska samla kompetens, forskning och teknik från några av världens ledande aktörer inom rymd- och flygteknisk utveckling.

I samband med att Linköpings kommun år 2010 valde att ta epitetet Linköping – Sveriges flyghuvudstad, tydliggjordes även ambitionen att samla, framhäva och stärka flygrelaterad kunskap. Det har lett fram till etableringen av ett formellt kluster, Aerospace Cluster Sweden (ACS). Klustret är öppet för alla nationella aktörer med koppling till flyg och rymd, som har siktet inställt på den internationella marknaden.

Projektarena och innovationsmotor
Idag samverkar drygt 50 företag inom ACS tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings universitet och nationella forskningsinstitut. Klustret samlar kompetens och resurser från världsledande aktörer som Saab, Ruag, CybAero och HiQ.
Samverkan är A och O för att uppnå önskad effekt med klustret, som ska vara en projektarena och motor för innovationer. Ett delmål är att fler EU-finansierade projekt ska startas i regionen, ett annat är att skapa en bra grund för sammanhållning bland flygrelaterade verksamheter.
– Några konkreta exempel på insatser som skapar sammanhållning och som inspirerar till samverkan är Flygets dag som anordnas i Almedalen samt olika match-making evenemang som anordnas löpande, informerar Peter Engberg, styrgruppsmedlem ACS samt vd på Industrikompetens i Östergötland, som är en av drivkrafterna bakom klustret.
ACS har bland annat bjudit in brasilianska företag för att träffa svenska potentiella samarbetspartners. ACS har tillsammans med ett antal klustermedlemmar även deltagit på en flygmässa i Brasilien tidigare i år.

Tryggar framtida kompetensbehov
ACS ska bana väg för nya affärer och nya investeringar i regionen. Klustret ska också bidra till att locka fler studenter till Linköpings universitet – och då speciellt till de teknikrelaterade utbildningarna.
– Vid Linköpings universitet bedrivs både forskning och utbildning inom bland annat smarta system, materialteknik och visualisering – samtliga är intressanta för flygindustrin. Många klustermedlemmar kräver teknikorienterad och långt specialiserad kompetens som saknas idag, men om vi kan bygga upp en bra grund vid universitetet så kan kompetensen till viss del tryggas för framtiden, säger Peter Engberg.
Under de första två åren har ACS bedrivits i projektform. Nästa steg blir att skapa en permanent struktur där ACS vidareutvecklas som självförsörjande affärskluster, en ren tillgång för företag, kommuner, akademin och andra organisationer i Östergötland.