Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Världsnyheter föds i Helsingborg

Helsingborg benämns ofta som hjärtat i Skandinavien. För globala hygien- och hälsovårdsföretaget Johnson & Johnson är Helsingborg en viktig knutpunkt som utöver det förstklassiga läget även har närhet till ledande kompetens och forskning i global framkant. Därför kommer Johnson & Johnson att fortsätta utveckla dotterbolaget McNeil, världskända leverantörer av Nicorette, i Helsingborg.

Världens första rökavvänjningsprodukt, Nicorette, utvecklades i Helsingborg under 1970-talet och blev så småningom ett globalt varumärke som i princip alla känner igen idag. De flesta känner nog någon som har använt eller använder någon av produkterna i den stora Nicorette-familjen. I takt med en ökad medvetenhet kring miljö och hälsa så har efterfrågan på Nicorette också ökat världen över, idag säljs produkterna i över 80 länder.

Fantastisk region
VD Mirko Buschhaus har under åren inom Johnson & Johnson haft olika positioner som produktchef, teknisk chef, platschef och kontraktstillverkningsdirektör.
– Jag tror att jag skiljer mig från många andra verksamhetsledare då jag började min karriär på fabriksgolvet. Jag arbetade målmedvetet och fick snart ansvaret för en av Johnson & Johnsons fabriker i Österrike. Senare åkte jag till Schweiz och blev verksamhetsansvarig för bland annat hygienprodukter och ett visst marknadssegment omfattande EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika). När jag fick erbjudande om att leda McNeil från Helsingborg tvekade jag inte utan började genast undersöka vilka möjligheter som fanns i regionen.
Mirko Buschhaus lyfter Helsingborg och Skåne som en fantastisk region att leva och arbeta i.
– När jag först kom till Sverige och Skåne våren 2010 möttes jag av regn och dimma. Det glömmer jag aldrig. Efter hands så drog de emellertid vidare och jag upptäckte snart vilken fantastisk natur och balans som Skåne har att bjuda på. Jag trivs mycket bra här och det är oerhört viktigt för mitt ledarskap på McNeil. Det råder ingen tvekan om att tillverkningsenheten här i Helsingborg har en stor framtidspotential. Vi har nära till samarbetspartners och kompetens och kan därför fortsätta skapa tillväxt för oss själva och för hela regionen.

Kvalitet är viktigast
Mirko Buschhaus har med sig mycket erfarenhet i bagaget, både gällande effektiva tillverkningsprocesser och strategisk affärsmässig utveckling.
– Kostnadsperspektivet är viktigt, men det är inte allt. Kvalitet är betydligt viktigare och det blir kanske ännu tydligare i vår bransch. Över 80 länder världen över väntar på de produkter som vi tillverkar här i Helsingborg, främst under varumärket Nicorette. Vi tillverkar samtliga produkter i Nicorette-familjen utom plåster här, och vi har även vårt globala forsknings- och utvecklingscenter inom rökavvänjning här. Att de här verksamheterna finns etablerade på samma ställe utgör en stor konkurrensfördel för oss och vi kommer att fortsätta bygga vårt globala varumärke från Helsingborg, poängterar Mirko Buschhaus.

Nya marknader
McNeil ser framgent betydande utvecklingsmöjligheter på stora marknader som Indien och Kina. Här har rökavvänjningsprodukter inte helt slagit igenom än, men det är på gång. Mirko Buschhaus berättar:
– Om människor får mer information om riskerna med rökning så är vår framgång nästan given. I slutet av 1970-talet lanserades den första Nicorette-produkten som ett tuggummi. Det är fortfarande vår största produktkategori idag, men vi har nu flera olika lösningar för den som vill sluta röka. Vi har något för alla, från inhalatorer och munsprayer till tuggummi och sugtabletter. Det medvetna valet att sluta röka borde därför vara lättare idag, och det är mot den bakgrunden som vi hoppas på att kunna lansera Nicorette på nya marknader.