Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Världsunikt center tar visualisering till nya höjder

Norrköping Visualiseringscenter C öppnar upp för nya affärsmöjligheter genom tillämpad forskning och samverkan.

Norrköping Visualiseringscenter C, mitt i stadens industrilandskap, är ett världsunikt center för visualisering och medial gestaltning. Det är ett konsortium som består av ett Science center och en biografverksamhet som bedrivs av Norrköpings kommun, C-research vid Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och the Interactive Institute Swedish ICT.

Samverkan mellan parterna inleddes för tolv år sedan och det fysiska besökscentret öppnade i maj 2010. Det inrymmer utställningar, en domteater, konferenslokaler, forskningslokaler, medialabb, en Virtual Reality-arena, restaurang och butik.

Utgångspunkten för verksamheten är den visualiseringsforskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet Campus Norrköping och leds av professor Anders Ynnerman. Konsortiet skapar samverkansprojekt kring innehåll och gemensamma aktiviteter i en öppen och kreativ miljö.

– Vi är ett digitalt science center och kan vara till nytta för alla. Vi vill vara en självklar mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Hur digitalt samhället än blir kommer det mänskliga mötet alltid ha stor betydelse, säger Therése Eklöf, vd för Science center verksamheten.

Centret har cirka 100.000 besökare per år och ambitionen är att inom tre år ha ökat antalet till 150.000. Målsättningen är att barnen i Norrköpings kommun ska ha besökt Visualiseringscenter minst tre gånger under grundskoletiden.

– Vi har en vision om att ta position av en kulturskola för digital teknik. Programmering kommer att vara ett viktigt verktyg för lärande i framtidens skola, tillägger hon.

Forskare kan delta vid företagsbesök
En värdefull aspekt av verksamheten är att de världsledande forskarna som sitter i huset kan delta vid skol- och företagsbesök. Centret utgör en kunskapsplattform där företag kan lära sig att förstå och använda visualiseringsteknik och ny media.

– Visualisering används didaktiskt både inom skola och näringsliv. Här kan man skapa bilder av stora mängder information vilket ger en ökad förståelse för vår omvärld och bättre underlag för att fatta kloka beslut inför framtiden. På så vis bidrar vi till att skapa ett mer hållbart samhälle, säger Therése Eklöf.

Det finns leverantörer i centrets sfär som kan bistå med innehåll till domteatern, som har plats för 100 personer. Här visas filmer i en kupolformad arena där besökarna omsluts av ljud och bild. Vissa av filmerna visas i 3D med aktiva stereoglasögon. Här kan företag till exempel hålla produktpresentationer. Den används även för gestaltningar av rymden, stadsplanering, energiåtgång med mera.

– Vår samverkan med forskning och näringsliv är väldigt viktig för att skapa aktuellt innehåll. Den forskning som bedrivs här öppnar upp för nya affärsmöjligheter, berättar Therése Eklöf.

Ett exempel är visualiseringsverktyget Inside Explorer – sprungen ur ett samarbete mellan forskningsgruppen vid Visualiseringscenter C, The Interactive Institute Swedish ICT och Center for Medical Image Science and Visualization vid Linköpings universitet – virtual autopsy table.

Verktyget är paketerat i bord med touch screens och används i sin nya förpackning på flera kända museer och science centers runt om i världen. Sedan februari i år utvecklas och säljs Inside Explorer av avknoppningsföretaget Intraspectral AB, med kontor i Norrköping. Därmed är cirkeln kring Visualiseringscenters idé och utvecklingsprocess sluten – helt i linje med centrets målsättning.