Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Värmepumpstekniker mycket eftertraktade

Värmepumpstekniker är eftertraktade specialister på en växande marknad. Värmepumpar används i stort sett överallt där man vill ta vara på lagrad värme i mark, vatten och berg. Tekniken har funnits i Sverige länge men förfinas ständigt och branschen kommer att behöva anställa många nya tekniker framöver.

Kunskapscentrum Markaryd, KCM, erbjuder en av landets få yrkeshögskoleutbildningar för värmepumpstekniker. Utbildningen omfattar 300 poäng och sträcker sig över 60 veckor, varav 20 ägnas åt praktik som i yrkeshögskolans värld kallas LIA, Lärande i arbete. Efter utbildningen har studenterna nästan garanterat jobb – de flesta innan utbildningen ens är slut.

Stor arbetsmarknad
För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs ett nära samarbete med näringslivet. Det ska vara dokumenterat och mätbart. För KCM har det inte varit svårt att hitta samarbetspartners inom området värmepumpar – i stort sett alla större installationsfirmor samt tillverkare är med och utvecklar utbildningen i Markaryd.
Patrik Levin från Energifunktionen Syd AB har tidigare sagt att utbildningen verkligen behövs för att täcka behovet av service som finns på marknaden, och syftade då på villa och fastighetssidan. Faktum är att värmepumpstekniker behövs i alla led från tillverkning till installation.
VVS-installatörer är vanliga arbetsgivare för värmepumpstekniker, men även tillverkare av värmepumpar behöver se över sin kompetens i närtid. Det ger en stor arbetsmarknad med ännu fler arbetstillfällen. Studenter från KCM kan i det närmaste räkna med att få välja och vraka bland attraktiva arbetsgivare.

Företag stöttar KCM
Eftersom KCM har väletablerade samarbeten med näringslivet finns många företag inom räckhåll för studenterna och ofta möts de tidigt under utbildningen. Ett exempel är Nibe Energy Systems som stöttar värmepumpsutbildningen sedan länge.
Samverkan är som sagt avgörande för att KCM ska kunna driva och utveckla sin verksamhet på alla nivåer. När det gäller yrkeshögskoleutbildningen är samarbetet tydligast genom LIA samt genom att företag medverkar i utvecklingen av kursinnehållet.
Att företag aktivt medverkar till att skapa en gångbar utbildning som ger jobb är det viktigaste och här har KCM verkligen ett försprång. Förhoppningen är att utbildningen för värmepumpstekniker ska fortsätta under många år framöver med förnyat stöd från yrkeshögskolan.