Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Värmlands främsta logistiknav satsar framåt

Wiréns åkeri värnar lokala intressen och tar vara på gemensamma resurser med egen terminal och lagerverksamhet i Kristinehamn. Ambitionen är att vara Värmlands främsta logistiknav och en samarbetspartner för alla som behöver en effektiv och pålitlig godshantering via regionen. Det intensiva arbetet fortsätter under 2020.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är ungefär samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 70 – 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam. Frågan är högaktuell under 2020, precis som den var 1940.

Logistiknavet Värmland
På Wiréns åkeri granskas gamla sanningar och föråldrade arbetssätt ifrågasätts. Med tillgång till ett hundratal ekipage kan Wiréns åkeri leverera såväl kapacitet som kunskap inom en annars väldigt traditionsbunden bransch.
– Vi har också långa anor, precis som många andra i vår bransch. Wiréns åkeri grundades 1946, vi har en gedigen historik, men vi blickar ständigt framåt och det märks på dagens verksamhet. Utöver en stor fordonsflotta så har vi en egen terminal och egna lagerlokaler för alla typer av pallgods i Kristinehamn, berättar Rickard Sjölund, vd för Wiréns åkeri.
Transporter genom Värmland och i alla riktningar är intressanta för Wiréns åkeri. Det mesta söder om Dalälven ligger inom räckhåll för att man ska kunna leverera inom ett dygn. Wiréns åkeri växer mycket på egna transporter men är även en väletablerad partner till bland andra DHL.
– Vi ser oss som logistiknavet Värmland. Vi kan lagerhålla nästan alla typer av produkter som kan lastas på pall, och då i både varm och kall lagermiljö. Vi kan för kunds räkning mellanlagra och distribuera direkt från vår egen anläggning direkt till slutkund. Det är ett mycket smart och kostnadseffektivt sätt att arbeta på, säger terminalchef Jan Kvarth.

Kristinehamns fördelar
Wiréns åkeri drar nytta av Kristinehamns uppenbara fördelar: läget, prisbilden, nätverk och lojal arbetskraft. Läget talar mycket för sig själv – från Kristinehamn är det cirka 30 mil till Stockholm, 25 mil till Göteborg och under 20 mil till Jönköping och Växjö, som är starka logistiknav i södra Sverige.
I Kristinehamn får man mer lageryta för pengarna än i till exempel Örebro som bara ligger fem mil bort. Att i tider av kompetensbrist även kunna skapa bra nätverk och knyta lojal arbetskraft är guld värt, det skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.
– Vi ser mycket positivt på framtiden och kommer att vidareutveckla de värden som vi har idag. Vi är expansiva och tror på tillväxt – vi ser stora möjligheter i att vara Värmlands logistiknav nummer ett under en lång tid framöver, avslutar Rickard Sjölund med.