Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Värmlandstrafik fortsätter att fokusera på samhällsbyggnad

Kollektivtrafiken i Värmland har under många år fått bra betyg av resenärerna. Värmlandstrafiks nytillträdda vd Jessica Lundgren vill ta vara på de möjligheter som finns för att vidareutveckla och stärka kollektivtrafiken genom hela länet. Fortsatt nöjda resenärer har högsta prioritet på agendan.

Jessica Lundgren har varit verksam inom fastighetsbranschen under de senaste 25 åren. Att ta steget från utveckling av bostäder och verksamhetslokaler till att utveckla förutsättningar för ett hållbart resande kan tyckas långt – men egentligen bygger båda uppdragen på samhällsbyggnad.
– Min föregående anställning var som vd för tre kommunala bolag inom Forshaga kommun. I min nuvarande roll som vd på Värmlandstrafik får jag en unik möjlighet att arbeta för utveckling av hela länet, och trots att jag bytt fastigheter mot fordon så ser jag många likheter mellan uppdragen. En av de mest tydliga är fokus på samhällsbyggnad och värdet av att maximera nyttan av offentliga resurser, förklarar Jessica.
Infrastrukturen är central i planeringen av nya bostäder, och att bygga bostäder så nära kollektiva knutpunkter som möjligt är önskvärt i alla kommuner. Det är frågor som Jessica redan har mycket kunskap kring, och som nu kommer att överföras till uppdraget på Värmlandstrafik.

Utveckling för större arbetsmarknad
Värmlänningarna hamnar fortfarande bland landets mest nöjda resenärer i nya mätningar som tillämpats inom kollektivtrafiken, och det trots att beslut om utbyggnad av tågtrafiken mellan Oslo och Örebro via Karlstad uteblev under 2017. Enkla betalsystem och hög tillgänglighet med täta bussturer är exempel på saker som resenärerna uppskattar, även om tågförbindelsen också är efterlängtad.
– Vi ser att det kommer att behövas tätare bussförbindelser för att möta efterfrågan när Värmland utvecklas med växande befolkning och fler företagsetableringar. Jag brinner för kundfokus och nära dialog med både slutkunder, det vill säga resenärerna, och med våra ägare som förutsätter att vi står för en hög tillgänglighet. Att ha en bra dialog är grundläggande för att vi ska kunna fortsätta utvecklas, menar Jessica Lundgren.
Dialogen omfattar även andra aktörer i länet. Kommunikationerna till och från Karlstad spelar en nyckelroll för Värmlands framtid som attraktivt län att bo och verka i. För att kunna öka tillväxten i regionen samt uppnå målen med utvidgade arbetsmarknader är det viktigt att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet.
För att främja rörlighet finns det i skrivande stund funderingar på att knyta nya samarbeten med andra aktörer i regionen, som exempelvis Karlstadsbuss. Ur kundsynpunkt kan ett sådant samarbete medföra en högre servicegrad med tätare turer, ett gemensamt och enklare betalsystem och andra fördelar som gör att man väljer att ställa bilen.
– Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom kollektivtrafiken i Sverige i stort. I dagsläget har alla regioner olika betalsystem trots att man reser mellan regioner och att större arbetsmarknadsregioner är något som förespråkas. I Värmland har vi redan kommit en bra bit på väg – men vi behöver bli ännu bättre och det är vår ledstjärna i det fortsatta arbetet, säger Jessica Lundgren som avslutning.