Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Värmlandstrafik jobbar för ett mer jämställt och hållbart resande

Lösningar för bättre nyttjande av naturens resurser är ett hett samtalsämne idag. Företag och organisationer vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete på en helt ny nivå – att arbeta för hållbarhet är numera en ren överlevnadsfråga för de flesta. En sådan utveckling borde även bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken kan ses som en föregångare på hållbarhetsområdet då det alltid har handlat om att samnyttja resurser. Rent förenklat kan man säga att ju fler som väljer att låta bilen stå och istället göra fler resor med kollektiva färdmedel – desto mindre klimatpåverkan. Andra stora fördelar är mindre trängsel på vägarna och ökad trafiksäkerhet.
Värmlandstrafik har under många år bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete för att öka intresset för och resandet inom kollektivtrafiken. I mätningar rankas Värmlandstrafik gång på gång som en av landets bästa aktörer inom området – i alla fall om man frågar resenärerna. Värmland har sedan länge landets nöjdaste resenärer inom kollektivtrafiken och det är det bästa kvittot på att man satsar rätt inom Värmlandstrafik.

Större arbetsmarknad är lika med tillväxt
För att komma ännu närmare en nollvision vad gäller både utsläpp och trafikolyckor förespråkas olika metoder för att öka det kollektiva resandet ytterligare. Det gäller inte enbart i Värmland utan är en prioriterad fråga över hela landet.
– För företag och kommuner som vill framhäva sitt miljöarbete med hållbara resor är kollektivtrafiken ett naturligt inslag. Det är inte bara miljön som vinner på att samnyttja resurser. Det är även mer ekonomiskt försvarbart. Faktum är att kollektivtrafiken sparar miljarder kronor för samhället årligen. Den möjliggör även för fler att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Tack vare kollektivtrafiken får många tillgång till en mycket större arbetsmarknad och det arbetar vi för att vidareutveckla hela tiden, säger Markus Bergman, trafikchef på Värmlandstrafik.
Att vidga arbetsmarknaden är direkt relaterat till tillväxt. För att kunna öka tillväxten i regionen är det viktigt att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet. Den sociala hållbarhetsaspekten är härmed tydlig inom kollektivtrafiken och dess fortsatta utveckling, den skapar ju möjligheter för fler att välja var de vill bo – och arbeta där de vill utan krav på egen bil till exempel.

Jobbar för mer jämställt resande
I tidigare undersökningar har det som tidigare nämnt varit tydligt att värmlänningarna är väldigt nöjda med sin kollektivtrafik. Fortsatt nöjda resenärer är naturligtvis en ledstjärna även för framtida investeringar.
– Tätare turer, samordnad trafikinformation och gemensamma betalsystem mellan regioner är exempel på förbättringsområden som vi arbetar med just nu. Vi behöver ständigt jobba för att öka intresset för kollektivtrafiken. Som exempel vet vi att här i Värmlands län reser kvinnor mellan 24 – 64 år mer kollektivt än män i samma ålder. Om man däremot jämför kvinnor och män i alla andra åldrar är det mer jämställt. Om man på något sätt skulle kunna locka den stora målgruppen män mellan 24 – 64 år att resa mer kollektivt skulle bilresorna minska drastiskt, menar Markus Bergman.
I nära samverkan med andra aktörer i regionen, däribland kommuner och arbetsgivare, söker Värmlandstrafik skapa ett starkare erbjudande för en ännu större målgrupp. Konceptbussar med tysta avdelningar, wifi och jobbmöjligheter – kanske till och med kaffeservering är exempel på förslag som tagits upp. Vart det tar vägen blir spännande att följa, och förhoppningarna är stora kring ett ökat kollektivt resande även under 2020.