Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Värmlänningarna är nöjda med sin kollektivtrafik

Värmlandstrafik ansvarar för all regiontrafik med bussar och tåg i Värmland och sköter tätortstrafiken i Arvika, Säffle och Kristinehamn.
Värmlänningarna är näst mest nöjda i Sverige med sin kollektivtrafik – ett kvitto på att Värmlandstrafik har lyckats med sin verksamhet.

Värmlandstrafik är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län och ägs av Region Värmland sedan 1 januari 2012. Bolaget grundades 1980 i samband med att trafikhuvudmannareformen började tillämpas i Sverige. Reformen innebar att länens trafikhuvudmän skulle få rätt att själva bedriva trafik och bestämma över priset.
– Vi upphandlar all trafik, det vill säga tågtrafik, linjetrafik och tätortstrafik med buss samt separat skoltrafik och färdtjänst i 15 av 16 kommuner. Vi utför också alla sjukresor för landstingets räkning, berättar Lars Bull, vd på Värmlandstrafik.
Bolaget förfogar idag över cirka 300 bussar, cirka 150 personbilar och 15 tåg.
Tågen ägs eller hyrs och tågflottan är modern med nya Regina- och Itinotåg.
Många klagar på att tågen inte håller tiden. Hur klarar Värmlandstrafik den utsatta tidtabellen?
– Nja, vi ska inte slå oss för bröstet. Vi har haft en hel del problem med både infrastrukturen och fordon det senaste året. Det kan bli betydligt bättre, säger Lars Bull.
Trots detta är värmlänningarna mycket nöjda med kollektivtrafiken i länet. I en nationell mätning som görs i alla län varje månad svarar 78 procent av värmlänningarna att de är nöjda. Det är det näst bästa resultatet i hela landet.

Upphandling för 3,5 miljarder
Värmlandstrafik har begärt in anbud på all linjetrafik med buss och nästan all separat skoltrafik i Värmland. Det är en stor upphandling, där kontraktsvärdet totalt kommer att uppgå till cirka 3,5 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Trafikstarten är planerad till tidtabellsskiftet i december 2014.
– Det är två stora upphandlingar som pågår just nu och båda upphandlingarna är överprövade till Förvaltningsrätten, berättar Lars Bull.

Bana väg för framtiden
Värmlandstrafik har tagit fram en handlingsplan som sträcker sig fram till 2025 och går under namnet ”Bana väg för framtiden”.
– Där beskrivs hur vi vill utveckla tåg- och busstrafiken och även infrastrukturen. Vi vill till exempel ha mer serviceinriktad trafik på vissa områden i länet och koncentrera linjetrafiken till de platser där det finns bärkraft och resandeunderlag. Bärkraften finns mellan Karlstad och övriga huvudorter i länet och inte bara in mot Karlstad, som det var för några år sedan. Idag handlar det i ökande utsträckning om trafiken från Karlstad ut mot övriga kommunorter, säger Lars Bull avslutningsvis.