Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Vårt nya material ger stora fördelar!

Victorinox – en av världens ledande tillverkare av knivar – satsar nu på en ny exklusiv kniv som döpts till Hunter Pro. Kniven har utvecklats helt och hållet från grunden. Här har stor vikt lagts vid materialvalen, utifrån grundsynen att enbart det bästa är gott nog. För handtaget har man då valt den allra senaste generationens material – POLYfill PP Touch från Polykemi AB.

Att Victorinox valde vårt material är självklart en stor ära. Vi vet att Victorinox lägger oerhörd vikt vid både kvalitet och prestanda. Oavsett om det handlar om stål till knivbladet eller material till knivens handtag. Victorinox befinner sig helt enkelt i absolut världsklass bland knivtillverkare. Därför är vi särskilt stolta över att kunna leverera vårt unika plastmaterial till dem, säger Försäljningschef Mattias Persson på Polykemi AB.

Hunter Pro väckte redan från första stund stor uppmärksamhet och kniven har fått idel lovord. Från början var kniven anpassad för USA-marknaden, men succén har gjort kniven till en av de mest efterfrågade jaktknivarna världen över.
Kniven är en allroundkniv som passar jägare men också i princip alla personer som vistas ute i naturen och har behov av en kniv.
Kniven har många användningsområden bland såväl friluftsmänniskor som jägare och jordbrukare. Hunter Pro är en av det mest prestigefyllda knivar som Vicorinox har ute på marknaden, understryker Mattias Persson.

Högsta betyg
Mattias Persson är själv en passionerad jägare och han ger kniven högsta betyg: -Kniven är väldigt solid och känns rejäl med en bra tyngd och ett skönt grepp. POLYfill PP Touch-materialet gör att greppet känns såväl mjukt som hårt på samma gång. Dessutom blir handtaget inte halt, inte ens en gång när knivhandtaget blir fuktigt eller vått. Att knivbladet är perfekt behöver jag väl inte understryka, säger Polykemis försäljningschef Mattias Persson.
Att leverera till ett av världens ledande varumärkesägare som Victorinox handlar också om att hantera höga förväntningar. När det dessutom handlar om att leverera ett helt nytt material ställs det ovanligt stora krav på Polykemi.
Vår utvecklingsavdelning har gjort ett fantastiskt arbete och tillsammans med produktionen har vi lyckats leverera ett material vi är oerhört stolta över, understryker Mattias Persson.

Utvecklats under fyra år
Men vad är det då som är så speciellt med POLYfill PP Touch? Vi ställer frågan till Polykemis utvecklingschef Henrik Eriksson:
Ursprungligen utvecklades materialet med främst interiöra fordonsartiklar i åtanke. Idén var att kombinera mekanisk hållfasthet med en yta – som visuellt och vid beröring – ger den lyxkänsla som främst förknippas med mjuklackerade eller elastöversprutade material. Vi hade siktet inställt på exempelvis dörrbeklädnader i mellanklassbilar och lastbilar. Försök med POLYfill PP Touch har genomförts under en fyraårsperiod. Under utvecklingens gång har konceptet funnit användning i många olika sammanhang, understryker Henrik Eriksson.