Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Varvsudden öppnar upp för nyetablering inom vindkraft

Varvsudden är en industripark i Landskrona vars ursprung går tillbaka till grundandet av Öresundsvarvet för drygt 100 år sedan. Det byggs inte längre några nya fartyg i Landskrona, men varvet är fortfarande aktivt som reparations- och servicevarv under Oresund Drydocks AB, dotterbolag till Oresund Heavy Industries AB.

Varvsudden erbjuder ur logistiksynpunkt riktigt bra plats för etablering i anslutning till viktiga transportstråk – men främst handlar det om mångårig kunskap som redan finns i området och som i allra högsta grad gagnar tung industri. Det är värden som Nya Fastighets AB Varvsudden vill ta vara på och vidareutveckla för framtiden genom att erbjuda etableringsmöjligheter för nya verksamheter inom tyngre tillverkning, och då närmare bestämt verksamheter med anknytning till havet.
– Det som diskuteras i dagsläget är etablering av minst en ny aktör inom offshore/havsbaserad vindkraft. Det är en viktig industri för framtiden och vi ser en god utvecklingspotential med tanke på svenska och europeiska klimatmål. Landskrona och Varvsudden erbjuder en mycket fördelaktig utgångspunkt för den här typen av verksamhet, säger Tonny Hansen, VD på Nya Fastighets AB Varvsudden.
Varvsudden har inte bara tillgång till god kringliggande infrastruktur och bra utvecklingsmöjligheter i hamnen. Svenska ingenjörer rankas högt i fråga om teknisk expertis – förmodligen bland de bästa i världen. Att få arbeta i en teknikintensiv miljö som präglas av stark utveckling och som dessutom bär på unika traditioner lockar med stor säkerhet de bästa till området.
– Den långsiktiga ambitionen är att etablera Varvsudden som ett av världens främsta industrikluster. I det närmaste fokuserar vi på vindkraft, men i framtiden kan det mycket väl utökas med andra energislag beroende på hur tekniken utvecklas, tillägger Tonny Hansen.
Studier visar att en stor del av framtidens havsbaserade vindkraft kommer att konstrueras och byggas i Europa, och Landskrona är då ett mycket bra ställe att börja på.

Högeffektiv verksamhet som levererar
Varvsudden för i skrivande stund en intensiv dialog med aktörer som inriktar sig på tillverkning av havsbaserade vindkraftverk och möjligen annan offshoreverksamhet. Totalt rör det sig om cirka 125.000 kvadratmeter yta som är tillgänglig för att utveckla en framtida verksamhet inom havsbaserad vindkraft.
– Vi är idag Sveriges enda varv i den här storleken eftersom den här typen av verksamhet har flyttat ut ur landet, men det gör oss ännu mer attraktiva som samarbetspartner. Vi konkurrerar främst genom att erbjuda marknadens mest effektiva tjänster – och vi håller vad vi lovar oavsett vilka utmaningar vi möter på vägen, säger Magnus Malmström, försäljningschef på Oresund Drydocks AB.
Stillastående fartyg kostar enorma summor. En enda dag kan innebära förödande konsekvenser för ekonomin – och därför fokuserar Oresund Drydocks på att alltid leverera i tid och alltid möta kundens behov med flexibilitet och lyhördhet. Dessutom står varvet för en mycket hög teknisk kompetens och det kan också bidra till att fler söker sig till Varvsudden och Landskrona.
– Jag skulle nog säga att vår logistik och effektivitet är näst intill oslagbar. Det borde om något vara en morot för andra framåtsträvande aktörer som vill förknippas med samma höga kvalitet som vi kan utlova i vår verksamhet, avslutar Magnus Malmström med.