Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Väsby växer, vågar och gör!

Upplands Väsby kommun har ett unikt läge i Sveriges starkaste tillväxtregion mellan Stockholm och Uppsala. Kommunikationerna är väldigt bra, det tar 23 minuter med pendeltåg till Stockholm, 8 minuter till Arlanda och 26 minuter till Uppsala.

Väsby växer snabbt
Väsby växer, visionen är att 63 000 personer bor här år 2040 gentemot dagens 45 000 invånare. Väsby utvecklas snabbt och flera större byggprojekt pågår. Bland annat byggs just nu Väsby Entré, vid stationen, Fyrklövern söder om Väsby Centrum och Eds Allé väster om järnvägen. I Väsby Entré planeras 1 000 nya bostäder och 30 000 kvm lokaler för verksamheter. Det nya resecentret i Väsby Entré är ritat av Zaha Hadid, en världsberömd irakisk-brittisk arkitekt och målet är att kunna genomföra hennes vision. I Fyrklövern byggs 2 000 bostäder och Eds Allé pågår bygget av 750 bostäder i form av småhus och flerbostadshus. Väsby ska växa både snabbt och hållbart vilket vi lyckas med genom att utmana byggherrarna. I Fyrklövern har de fått rabatt på marken efter hur energisnålt, grönt och vackert de bygger.

Väsby byggs som en modern småstad genom att förtäta med varierad bebyggelse. För att skapa ett levande samhälle krävs en blandning av bostäder och lokaler för verksamheter så att samhället är befolkat såväl dagtid som nattetid. Därför har Väsby satsat på att vara en av Sveriges mest företagsvänliga platser, både för de företag som finns här och nya företag som vill etablera sig.

Differentierat näringsliv med tillväxt
Näringslivet är väl differentierat med en blandning av branscher och företagsstorlekar. I Väsby finns cirka 2 000 bolag. Av dessa är 90 procent småföretagare. Väsbys största företag är Mondelez (tidigare Marabou) med drygt 300 anställda samt Öhlins Racing med drygt 200 anställda. Tredje största företag är logistikföretaget TNT Sverige AB De största branscherna sett till antalet sysselsatta är partihandel, byggnadsindustri, detaljhandel och hälso- och sjukvård.

Väsbys näringsliv har bland den bästa tillväxten i hela länet. De branscher som vuxit mest under de senaste fem åren är byggnadsindustri, som är i en egen klass när det gäller tillväxt av antalet anställda, följt av detaljhandel och partihandel.

Samverkan ger bra företagsklimat
Att det dessutom av tradition finns ett gott samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv, bland annat genom samverkan med Väsby Promotion och Företagarna samt en bra placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, gör Upplands Väsby till en av Sveriges bästa platser att driva företag.

Välkommen till Väsby!

Anders Wink
Näringslivschef
Upplands Väsby kommun