Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Västerås är inte som andra

Starka industrikluster; Automation region, Järnvägsklustret och Energy competence center, har bidragit till ett välmående näringsliv i Västerås stad. Kommunen genom Näringsliv Västerås prioriterar att stödja klustrens vidareutveckling, och samtidigt bana väg för nya branscher att göra sig ett namn i en av Sveriges mest snabbväxande städer.

Västerås kan med stolthet betrakta sig som Sveriges energihuvudstad med ABB och Westinghouse Sweden i spetsen. Västerås benämns även ofta som ett nationellt järnvägscenter där Bombardier länge varit ett draglok för den tekniska utvecklingen. Det är en historik med tyngd och fortsatt relevans för framtiden.

Västerås som upplevelsestad
Järnvägsklustret bildades för tre år sedan men verksamheten har anor som går betydligt längre tillbaka i tiden. Västerås verkar ha en näsa för att göra affär av sin historiska koppling – det märks inte minst i omvandlingen av det gamla ångkraftverket Kokpunkten till Sveriges första actionbad. Näringslivschef Conny Petrén beskriver det som ett actionbad med extra allt:
– Att Peab lyckats skapa ett temainspirerat actionbad i åtta våningar är unikt. Att det dessutom byggts upp i en kulturmärkt byggnad är fantastiskt och ett bevis på att vi värdesätter vår historia. Med avancerad ljud- och ljusteknik byts interiören ut och varje besök på Kokpunkten blir därför en unik upplevelse.
Nu när det dessutom ska byggas ett koncepthotell med spa alldeles intill badet kommer intresset för Västerås som reseanledning och upplevelsestad att skjuta i höjden. Lite längre fram planeras även ett science center i anslutning till Kokpunkten.

Bygger bort barriärer
Västerås stad när en vision om att öka attraktionskraften som upplevelsekommun. Ett led i det är att bygga bort barriärer mellan staden och Mälaren. Det planeras både för nya bostäder och ett nytt hotell intill järnvägsstationen inom ramarna för det.
– Vi arbetar för att bygga bort bostadsbristen och satsar mycket på förtätning. En sammanhållen och tät stadskärna är viktigt för Västerås, samtidigt är det viktigt ur miljösynpunkt eftersom det innebär ett minskat transportbehov om allt nås på några minuter i city.

Inte som andra
Västerås är inte som andra och det märks på alla spännande satsningar som görs. En av många tillväxtbranscher är medicinteknik och redan nu märks påtagliga framsteg. Det pågår exempelvis redan tester av ett konstgjort hjärta – en världsunik satsning från Västerås. Mälardalens högskola har ett forskningsområde inom välfärd och hälsa. Världsledande kompetens finns även inom andra högteknologiska områden som inbyggda system.
– Vi är medvetna om våra styrkor och spinner vidare på dem, säger Conny Petrén. Vi har en tradition av att ta emot stora folkgrupper och har fått igenkännande av Migrationsverket för ett gott arbete med det. Vi har en förmåga att ta vara på talanger och kompetens.
Tillsammans med näringslivet tar Västerås stad ett stort kliv in i framtiden och fokuserar på nyckelfaktorer för framgång som klusterbildning, kompetensutveckling, bostadsbyggande och integration.