Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Västerås är rätt plats för produkttester

Alla elektronikprodukter måste testas innan de får lanseras och säljas kommersiellt. De kan behöva testas både för elsäkerhet, miljötålighet och elektromagnetisk kompatibilitet, så kallade EMC-tester. Testerna är till för att säkerställa att de produkter som säljs håller en hög kvalitet och är säkra att använda.

I Västerås finns DELTAs testlaboratorium för EMC och miljötålighetstester av framför allt elektroniska produkter som ska lanseras på marknader världen över. DELTA är en del av Force Technology, som är en dansk stiftelse vars syfte är att stötta den nordiska industrin och till viss del kan jämföras med svenska RI.SE. I Sverige är DELTA ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium som testar allt från stort till smått inom industrin, det vill säga allt som har någon form av elektronik och automation inbyggt.
– Vår viktigaste uppgift är att hjälpa våra kunder att få ut sina produkter på marknaden, enligt vår slogan: ”We help ideas meet the real world”. För att stötta våra kunder i utvecklingen av nya produkter erbjuder vi EMC-tester samt även elsäkerhetstester och miljötålighetstester, berättar Janina Hansell, försäljningsansvarig på DELTA.

DELTA stöttar hela vägen
Grunden i DELTAs erbjudande är EMC-tester som handlar om att alla elektroniska komponenter måste fungera tillsammans med annan elektronisk utrustning. Det innebär i praktiken att man mäter hur mycket elektromagnetisk strålning en produkt tål och hur mycket den själv strålar ut och därmed påverkar andra produkter i sin omgivning. En mobiltelefon ska fungera även om det finns många andra telefoner i närheten.
Inte helt sällan måste en konstruktion göras om för att bli godkänd i EMC-testerna. Det är en process som DELTA kan hjälpa till med. Genom att DELTA även erbjuder rådgivning och kurser kan kunden rigga bästa tänkbara startbana för sin produktutveckling. Den kunskap som finns inom DELTA kan med andra ord bidra till att ännu bättre produkter utvecklas.
– Tack vare vår support får våra kunder ännu bättre möjligheter att utveckla riktigt bra produkter. Vi kan vara med hela vägen från idé till färdig och godkänd produkt. Vi erbjuder rådgivning, utvecklingsstöd, utbildning, samt test och verifiering – allt som behövs för att få ut produkten på marknaden, förklarar Karsten Kretschmar, platschef på DELTA i Västerås.

Västerås är rätt plats
För DELTA handlar allt om att få ut säkra och högkvalitativa elektroniska produkter på marknaden. För att stötta branschen utvecklar DELTA sitt erbjudande hela tiden med ny kunskap och nya tester.
Det är ingen tillfällighet att DELTA finns i Västerås. Verksamheten bygger på ett arv från ABB men är sedan många år en del av Force Technology. Företaget utvecklas hela tiden med kraft från regionen.
– Västerås är rätt plats för vår typ av verksamhet. Det finns mycket kunskap här i regionen som vi kan dra nytta av när vi vill utveckla vår verksamhet för framtiden, bekräftar Karsten Kretschmar.