Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västerås flygplats fortsätter att rusta för framtiden

Västerås flygplats hör till Sveriges toppskikt av fraktflygplatser med mycket stora årsvolymer omsatt gods. Med sin fördelaktiga geografiska placering fungerar Västerås som ett logistiskt nav för import och export till och från hela Skandinavien. För att bereda mer plats för fraktverksamheten byggs uppställningsplattan om och man har förbättrat logistiken markant med 176 000 m2 ny asfalt. Flygplatschefen Mikael Nilsson berättar att det här bara är början på Västerås flygplats modernisering – en utveckling som kommer att placera ännu mer fokus på Västerås som ett attraktivt komplement till de större flygplatserna i Stockholmsregionen.

Trots att Västerås är en mindre flygplats präglas den av mycket imponerande fraktvolymer på ca 5600 ton årligen. Det är enbart de riktigt stora flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö som hanterar större volymer och där Västerås och Örebro brukar växla fjärdeplatsen. Västerås hamnar direkt efter dessa jättar och kan tack vare en slimmad organisation erbjuda mycket effektiv hantering med optimerade fraktflöden.
– För att vi även i framtiden ska kunna ta hand om så pass stora godsvolymer som vi gör idag så har vi påbörjat ett omfattande arbete för att modernisera flygplatsen. Under sommaren asfalterades rullbanan och taxibanorna om och vi fortsätter att rusta för framtiden under hösten, berättar Mikael Nilsson.

Bra utbud för passagerartrafik
Som liten och behändig flygplats, med de fördelar som kommer av att allt finns på en liten yta, är Västerås ett attraktivt alternativ även för passagerartrafik. Flygplatsen ligger bara en timmes körning från Uppsala och två timmar från Falun, Kristinehamn, Borlänge och Gävle. Västerås flygplats förknippas framförallt med smidighet – det är lätt att ta sig till och från flygplatsen via E18.
Västerås har ett bra utbud som omfattar flera av de mest populära resmålen i Europa. Mellan mars och oktober har Ryanair 13 avgångar till fyra destinationer i Spanien samt fem turer till London. Detur flyger under hösten till Antalya och Turkietresor flyger två avgångar i oktober till samma destination. Under sex veckor i somras flög Flyglinjen mellan Västerås och Gotland, en linje som kommer att öppna igen nästa år, och då med en ökning av antalet avgångar.

SAA anordnar högskoleutbildning i Västerås
Scandinavian Aviation Academy (SAA) kommer att anordna Sveriges första högskoleutbildning för blivande yrkespiloter vid Västerås flygplats med start 2013. Utbildningsdepartementet har genomfört en reform av den tidigare gymnasiala pilotutbildningen. Tidigare var det enbart 20 procent som valde att vidareutbilda sig efter gymnasiet vilket betyder att ett stort antal studenter försvann till andra branscher. Då det nu handlar om en högskoleutbildning hoppas man på ett bättre utfall.

Framtid – stora saker på gång
Västerås kommun, som äger flygplatsen, har inlett en utredning för att kartlägga flygplatsens framtid. Västerås har en viktig uppgift som logistiknav med stora fraktvolymer, men flygplatsen är också viktig för ökade passagerartransporter, arbetstillfällen och från och med nästa år även för utbildning av blivande piloter.
– Vi är naturligtvis delaktiga i utredningen som till stor del kommer att avgöra riktning för vidare utvecklingsarbete. Idag är vi mycket involverade i vidare diskussioner gällande nästa års flygningar till bl.a. Turkiet, samtidigt måste vi se över befintliga resurser som främjar fraktflyg. Det är stora saker på gång, och det ser positivt ut, konstaterar Mikael Nilsson avslutningsvis.