Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Västerås resa in i framtiden

Som nyanställd konstruktör 1984, på ByggPaul Teknik, hamnade jag mitt i en helt fantastisk tid av nybyggnationer och stadsutveckling. Kanske tur att vi då inte visste hur tiderna abrupt skulle förändras.

Jag kommer väl ihåg när vi skulle börja projektera Gallerian. Jag insåg redan då att detta var starten på en spännande framtida utveckling där planerna var att Gallerian tillsammans med Punkt skulle ta upp fighten om handeln i Västerås city. Jag hade förmånen att få vara med och konstruera stora delar av Gallerian, som invigdes 1986 och blev en succé. Dock kändes läget på Gallerian som lite ”vid sidan av” i city på den tiden. Nästa kvarter var ju ABBs verkstäder.
I Västerås har vi av traditionen ofta jämfört vår fastighetsmarknad med Örebro och på den här tiden var nog dessa marknader snarlika när det gäller såväl hyresnivåer som vakansgrader. Båda städerna mådde bra och växte med nya kommersiella byggnader.

Efter Gallerian
Efter Gallerians invigning påbörjades projekteringen av Skrapankvarteret. Skrapan invigdes 1990 och då hade tiderna förändrats. Det rådde en tuffare marknad än på mycket länge.
Finanskrisen slog till i Sverige och den drabbade Västerås precis som alla andra städer i landet. Det blev minst sagt en tuff utmaning att hyra ut nybyggda exklusiva kontor i Skrapan samt butikerna i köpcentrumdelen.
Själv hade jag varit med och projekterat stora delar av Skrapankvarteret. Därefter hade jag slutat arbeta som konstruktör och börjat som fastighetschef i city på Andersons Fastigheter. Så mitt ansvar var just Gallerian och Skrapan.
Köpcentrumdelarna i både Gallerian och Skrapan var sammankopplade med Punkt via gångbroar och marknadsfördes som ett så kallat multicenter med över 100 butiker under ett tak. Vi hade många visningar av lokaler men folk var mest nyfikna på att få åka upp i glashissen och inte alls inriktade på att hyra lokaler. Proppen hade helt enkelt gått ur marknaden.

Tid för förändring
Om åren under finanskrisen var tuffa så var det ingenting jämfört med vad som komma skulle. År 2002 sålde ABB hela sitt fastighetsinnehav till London & Regional. Detta innebar att det kom ut cirka 90 000 kvm vakanta lokaler i Västerås city, mestadels industrilokaler. För att kunna hyra ut dem så behövde det investeras rejält. Så pass stora vakanser var knappast hyresdrivande i positiv riktning.
Jag var till viss del inblandad i affären då jag vid den tiden arbetade på NIAM i Stockholm. Vi företrädde två utländska större investerare som vi analyserade ABB-portföljen för. Dock slutade det med att det inte lades något bud från deras sida. Att det skulle ta lång tid för Västerås marknad att fylla upp kostymen med dessa enorma vakanser stod helt klart. Idag kan vi konstatera att det tog 14 år.

Äntligen balans 2016
Under våren 2016 kom marknaden i jämvikt och som ett bevis på att efterfrågan på lokaler var större än utbudet så byggdes en kontorsbyggnad, S7, på Sigurdsområdet och invigdes 2017. Faktum är att det var den första nybyggnationen av ett kontorshus sedan Skrapan byggdes 1990.
Om vi då tittar tillbaka på hur det under den här tiden gått för Örebro så kan man konstatera att där byggdes det nya kontorshus vart och vartannat år. Deras hyresmarknad var under alla dessa år betydligt starkare och med högre hyresnivåer än vad Västerås hade, och vakanserna var betydligt lägre.

In i framtiden
Nu har det gått ytterligare cirka fyra år och fastighetsmarknaden i Västerås är hetare än någonsin. De kvarter som ABB sålde, samt Skrapan, utgör idag A-läge för kontor i Västerås. Här har vakanserna gått från 90 000 kvm till nära noll. Med den planerade stadsutvecklingen av Kopparlunden, Ängsgärdet, Sigurdsområdet och Resecentrum så kommer detta A-läge att bli ännu starkare. Lägg därtill att hyresnivåerna idag är betydligt högre i Västerås än i Örebro.
En sak är säker. Tack och lov för gamla bastanta tegelbyggnader med höga takhöjder och stora fria spännvidder! Dessa byggnader går att göra om till museum, gym, fräcka moderna kontor med entresolplan och så vidare.
Vilken resa för Västerås och vilken utveckling! Jag är oerhört tacksam över att ha fått vara med i olika skeden och roller i Västerås citys utveckling.

Mats Eriksson