Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Västeråsbolag vill driva utvecklingen inom hållbar byggnation

Efter ett framgångsrikt förvärv i Köping samt förstärkning av filialen i Stockholm står Västeråsbolaget Aros Bygg & Förvaltning bättre rustade än någonsin att möta marknadens efterfrågan i och omkring Mälardalen – Stockholmsregionen.

Uppköpet av KAK Byggen i Köping har förstärkt Aros närvaro och kompetens i östra Mellansverige. Aros bygger och förvaltar bostadsprojekt, industrifastigheter och kontor. Ofta byggs projekten för aktörer som har lokala intressen och som vill vara drivande i samhällsutvecklingen, att Aros även får sköta förvaltningen gör att företaget är djupt involverat i den lokala utvecklingen i de samhällen där projekten finns.

Mycket på gång
Bostadsbristen triggar diskussioner mellan politiken och samhället, mellan byggherrar och kommuner och mellan investerare och förvaltare. Bostadsfrågan kanske aldrig har varit lika het som nu, och Aros vd Mikael Sjölund beskriver marknaden som en riktig högkonjunktur:
– Vi är på tå och lyssnar noga av marknaden. Från Västerås, Köping och Stockholm når vi en mycket stor marknad i Mälardalen och Stockholmsområdet, där det troligtvis byggs flest bostäder i Sverige just nu. Vi ser även kranskommuner som Enköping och Bålsta som lovande marknader framöver när det gäller bostadsproduktion.
Enbart i Västerås har Aros fem pågående bostadsprojekt av större omfattning. Bland nyligen avslutade projekt finns även ett miljöcertifierat bostadsområde om 28 bostadsrätter för Riksbyggen och Brf Sjökortet.
– Vi vill att kunderna ska känna trygghet och ha förtroende för oss. Vi tar ofta totalansvar för hela projektets färdigställande och därefter går vi vidare med förvaltning. Därför är vi väldigt långsiktiga när vi bygger och vi lägger stor vikt vid miljöanpassade lösningar vilket också är tydligt i Brf Sjökortet som blev certifierad enligt Boverkets Miljöbyggnad – nivå Guld.

Långsiktig hållbarhet
Aros söker ständigt nya utmaningar och samarbeten som kan utveckla såväl det egna företaget som kundernas verksamheter. Ett utökat samarbete med olika utbildningsenheter är något som Mikael Sjölund värdesätter.
– Vi har ett bra samarbete med såväl yrkeshögskolan som med högskolan i regionen. Just nu har vi två blivande civilingenjörer som projektarbetar hos oss. De utreder bland annat problematik som kan relateras till modern byggnadsteknik samt säkerhet förknippat med det. Det är viktiga frågor för oss som vill driva utvecklingen inom långsiktigt hållbar byggnation.
Aros har förvisso vuxit mycket på kort tid men är fortfarande ett litet bolag i förhållande till de stora rikstäckande byggbolagen. Enligt Mikael Sjölund får kunderna en mer personlig kontakt där de känner att Aros är en naturlig samarbetspartner som är lyhörd och engagerad.
– Att bibehålla nära kundrelationer och transparens är viktigt för oss. Även om vi kommer att fortsätta expandera så kommer fokus framgent att ligga på nära kundkontakter, långsiktighet och personligt engagemang, precis som då företaget grundades för drygt 20 år sedan.