Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västerhuset bygger ut för proffshandel i Ljungarum

Västerhuset har valt en annan väg än många av storföretagen inom fastighetsbranschen. Västerhuset tar gärna vara på utvecklingsmöjligheter i medelstora städer som Jönköping och Skövde, där det finns bra logistiklägen och god tillgång på industrimark. I det senaste projektet i Ljungarum i Jönköping befäster Västerhuset sin strategi för framtiden.

Exit 94 heter utvecklingsprojektet i Ljungarums industriområde, där Västerhuset tillsammans med Quadrent omvandlar ett större område med gamla lagerlokaler och kontor till generösa butiksytor för toppmodern proffshandel.
– Dagens proffshandel finns till stor del i Södra Munksjön, men när stadsdelen utvecklas med bostäder, kontor och samhällsservice måste byggvaruhandeln och andra proffsinriktade butiker se sig om efter ett mer lämpligt etableringsområde, förklarar Västerhusets fastighetschef Pier Skörd.
Den befintliga fastigheten Älghunden 1 som projektet utgår från ligger på Industrigatan 18. Detta kommer i framtiden att vara ett premiumläge för större handel, och då speciellt proffshandel, mycket tack vare läget alldeles intill avfart 94 på E4:an.

Bygger framtidens Jönköping
Stadsbilden förändras i Jönköping. Västerhuset vill gärna vara med och bygga framtidens Jönköping med ännu bättre möjligheter för verksamheter att utvecklas. Exit 94 är ett mycket bra exempel på det, och dessutom ett av företagets största projekt hittills.
– Ljungarum är ett stort industriområde med många möjligheter. Efter nuvarande projekt med utveckling av Exit 94 tror vi att det finns fler intressanta objekt i samma område som vi mycket väl skulle kunna utveckla, till och med i direkt anslutning till vår befintliga fastighet, säger Pier Skörd.
Ljungarum ligger i centrala Jönköping och kommer att upplevas som ännu mer centralt när industrier och logistiktunga verksamheter flyttar till nya områden.
– Läget är det viktigaste för proffsbutikernas kunder, som ofta behöver få tag på material samma dag som jobbet ska utföras. Att som exempelvis bygghandelsföretag etablera sig långt utanför staden är då knappast aktuellt, det skulle snarare kunna styra köpen någon annanstans, påminner Pier.
Det är med andra ord verkligen ett guldläge för Västerhuset just nu, som får chansen att vara med och bygga upp ett nytt handelsområde med bästa läge.

Drivkraft för utveckling
Västerhuset kommer med största sannolikhet att bli en ännu viktigare länk för Jönköpings utveckling framöver. Redan idag äger och förvaltar företaget drygt 100.000 kvm lokaler fördelade på Jönköping och Skövde.
– Vi tror på Jönköpings framtid och vill vara en drivkraft för fortsatt utveckling. Vårt bidrag är förädling av befintliga lokaler samt nyproduktion där det finns lämplig mark att tillgå. En stor del av vårt uppdrag kretsar idag kring att förbättra och effektivisera det bestånd som redan finns men framtiden stavas nyproduktion, säger Pier Skörd.