Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Västerport är en utveckling som gynnar hela Varberg

Varberg är på väg in i ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingen av Västerport sprider glädjerop bland såväl allmänheten som politiken och inte minst inom näringslivet. Den nya stadsdelen kommer att bli hem till uppemot 5.000 personer, och arbetsplatser för många.

Det råder ingen tvekan om att Varberg hamnar på topplistan över attraktiva verksamhetskommuner. Det handlar inte längre om att marknadsföra kommunen för att få fler att flytta in, utan snarare om att i snabbare takt producera bostäder som räcker till alla.
– Vi har satsat på att trappa upp vår nyproduktion av bostäder under de senaste två åren och den utvecklingen kommer att fortsätta under en tid framöver, lovar kommundirektör Carl Bartler.

Stor inflyttning blir ännu större
Det är en hel del projekt på gång hos så väl privata byggaktörer som inom allmännyttan. Kommunen planerar också för utvecklingen av nya stadsdelar i andra delar av Varberg, bland annat längs norra kusten Det behövs med tanke på att över 700 personer flyttar till Varberg varje år.
Inflyttningen ställer höga krav på bostadsproduktionen, men är samtidigt efterlängtad eftersom den bidrar till att lösa en del av en annan nyckelfråga – nämligen kompetensförsörjningen.
– Nu när det är så mycket på gång med ett mer omfattande program för bostadsbyggnation så kommer vi med stor sannolikhet att få en dubbelt så stor inflyttning inom bara några år, tror Carl Bartler, som fortsätter:
– Det beror på hur snabbt vi kan utveckla bostadsmarknaden, men vi prognosticerar för en efterfrågan för årlig inflyttning som hamnar på runt 1500 personer. Det i sin tur bidrar till stora delar av vår lokala kompetensförsörjning, både för näringslivet och offentlig verksamhet

Utveckling som gynnar hela Varberg
HallandsHamnar kommer att få ett nytt läge i Varberg. Det betyder samtidigt att hamnen får nya ytor för att expandera sin redan omfattande virkeshantering bland annat.
I det gamla hamnområdet planeras i skrivande stund en helt ny stadsdel – Västerport.
I stadsutvecklingen ingår också Trafikverkets flytt av befintlig järnväg ovan jord till en ny sträckning via en tunnel under staden. Den byggnationen är nu stundande.
– Detta är en lösning som bidrar till att få bort en barriär mot vattnet, till förmån för utveckling av nya bostadsområden med fantastiskt havsnära läge. Det blir också en utökning av stadens centrum med en större och mer attraktiv citykärna, säger Carl Bartler, som tillägger att det i ett första läge kan bli fråga om flera hundra nya bostäder och slutligen upp till flera tusentals.
Det är tydligt att utvecklingen kommer att gynna hela Varberg, såväl som bostadsort som tillväxtort för näringslivet i Västsverige.