Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Västerport förverkligar alla dimensioner av hållbarhet

Västerport ska bli Varbergs nya, hållbara stadsdel. Stadsdelen kommer att ligga precis vid havet, ett stenkast från stadskärnan, och ska utvecklas helt i hållbarhetens tecken.

När hamnen flyttar och Västkustbanan grävs ner i tunnel under Varberg kan Västerport byggas. Området ska utvecklas under flera etapper som totalt ska mynna ut i upp till 2500 nya bostäder. Det är många saker som gör projektet unikt, bland annat att man nu öppnar upp hamnområdet som tidigare varit stängt för allmänheten, och kopplar ihop det med stadskärnan och havet.

Inte bara stora spelare som vinner
Den första etappen är precis påbörjad, en markanvisningstävling hölls under 2019 och tolv marklotter delades ut fördelade på sex kvarter. Avgörande i tävlingen var hur väl de tävlande byggaktörerna uppfyllde kommunens krav på hållbarhet och gestaltning, bland annat fanns krav på variation i bebyggelsen med olika former, höjder, detaljer och kreativa uttryck.
Kommunen fick många utmärkta förslag från byggaktörer som vill vara med på resan och utveckla Västerport. Extra spännande är att det inte bara är de stora drakarna som nu fått möjlighet att vara med på första parkett. Bland de stora spelarna som Riksbyggen, Skanska och Serneke rör sig även mindre, lokala bolag som Etikhus, som vann med sitt förslag på ett mycket annorlunda koncept med förskola, äldreboende och bostäder i en och samma byggnad.
– Gemensamt för hela området, och för alla som bygger i Västerport, är vikten av att prioritera hållbarhetsfrågor. Stort fokus ligger också på att skapa ytor för rekreation och umgänge. Vi ska ta vara på områdets fantastiska förutsättningar och verka för ett nära samarbete mellan byggaktörer och kommun, berättar Maria Hagelberg, projektledare för Västerport på Varbergs kommun.
Det kommer att byggas ett nytt torg i Västerport, där bland annat Petter Stordalens hotell kommer att ha sin uteservering. Från torget utgår flera av stadsdelens stråk vilka ska innehålla mat, musik och upplevelser. Västerport kopplas ihop med Varbergs stadskärna, fästningen och det nya stationsområdet – alla dessa tre målpunkter ligger endast ett par stenkast bort. Den berömda Strandpromenaden förlängs vidare norrut mot Getteröns Naturum. Och allt ska byggas för en hållbar framtid.

Föregångare för hållbar stadsutveckling
Hållbarhetsprogrammet för Västerport lanserades redan 2016 och har förfinats sedan dess. Sammanfattningsvis indikerar programmet vikten av att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling, och att Varberg ska vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Programmet omfattar över 100 olika kravställningar.
– Hållbarhetsprogrammet uppdateras kontinuerligt i takt med ny kunskap och nya riktlinjer. Sist kompletterades det bland annat med en ekosystemtjänstanalys. Den visar hur vi ska skapa och säkra en biologisk mångfald i Västerport, informerar Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig i Varbergs kommun.
Ett konkret exempel på hållbarhet och – i det här fallet – återbruk är att kommunen kommer att ta vara på den gamla kajstenen som bryts upp i samband med att Västerport utvecklas. De stora granitblocken kommer ursprungligen från Varberg och är i sig ett kulturarv för staden. Blocken kommer att återanvändas för att smycka det offentliga rummet på flera ställen och på så vis även understryka ett tydligt budskap: Varbergs kommun tar hållbarhetsfrågorna på allvar och arbetar målmedvetet för att bli en föregångare inom hållbar stadsutveckling.