Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västkustens smartaste stadsdel i trä

Varberg har en lång tradition som kurort och att främja utvecklingen av en aktiv och hälsosam livsstil ligger därför helt i linje med ortens profil och arv. Derome Mark & Bostad tar fasta på Varbergs tradition och väver ihop den med framtidsvisionen om att bli Västsveriges kreativa mittpunkt genom att bygga Västkustens smartaste stadsdel i trä – en plats där människor kan må bra och utvecklas.

Derome Mark & Bostad satsar på att bygga ut den uppmärksammade och omtyckta stadsdelen Göingegården, med utveckling av området Södra Trönninge som ligger i norra Varberg.
– I den nya stadsdelen, Göinge By, vill vi ta vara på alla värden som finns i Göingegården med trygghet och gemenskap och förena det med ny teknik som hjälper oss att leva lite smartare och lite mer hållbart, förklarar Lisa Nord Svahn, marknadschef på Derome Mark & Bostad.
Genom att ta vara på den lantliga idyllen och lyfta de värden som förknippas med att leva sunt och hållbart hoppas Derome på att skapa en helt ny typ av bostadsmiljö i Varberg. Kännetecknande för området blir småskalighet, omtänksamhet, trivsel och innovation. Säljstart för första etappen är planerad till 2020.

Smart stadsdel
En hållbar livsstil är en hälsosam livsstil. Visionen för Göinge By är att utveckla en smart stadsdel i trä för den medvetna livsstilen. Ny teknik kommer att prägla området och här samarbetar Derome redan med Varberg Energi. Det kan bli soptunnor med sensorer som talar om när det är dags att tömma, lyktstolpar som reagerar på rörelse eller solceller som förser området med energi.
– Exakt vilka lösningar det kommer bli och var har vi ännu inte beslutat om, men att det kommer bli ett attraktivt område med plats för utveckling är självklart. Innovationer står i centrum när vi utvecklar Varbergs mest omtänksamma och hållbara stadsdel, säger Lisa Nord Svahn.
På Derome vill man ta vara på de tekniska lösningar som finns som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Man vill också föregå med gott exempel och kommer att förfina befintliga lösningar för att bli ännu bättre. Husen byggs redan energisnålt – nästa steg blir att använda teknik och infrastruktur för att skapa bättre samhällen i stort.

Hållbar framtid
Derome arbetar efter kärnvärden som drivkraft, enkelhet, långsiktighet och ansvarstagande. Det känns extra tydligt i det senaste projektet i Södra Trönninge.
Nu när Göinge By fortfarande befinner sig i planeringsstadiet finns alla möjligheter för att göra skillnad långsiktigt genom att planera in och undersöka förutsättningar för att spara energi och vatten. Det är nu det finns möjlighet att skapa en oas av hållbara lösningar för framtida boende i området.