Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Västsvenskt växtinredningsföretag

Gasbilar, tidig miljödiplomering och en företagskultur som helt igenom andas miljöförbättring. Entreprenören Gösta Sundström från Partille har ägnat de senaste tre decennierna åt att bygga upp en helt miljöinriktad företagsmodell som kan inspirera fler att välja gröna alternativ. Enligt Gösta är miljömässig hållbarhet en ren konkurrensfördel som fler borde dra nytta av.

Bellis Växtmiljö har specialiserat sig på att leverera hälsofrämjande trivsel i form av gröna växter till företag och organisationer. Företaget köper in hundratals olika sorter av gröna växter, i första hand från Holland, och allt levereras till lagret på Gamla Kronvägen i Partille, några minuter från centrala Göteborg. Växterna levereras därefter ut till kunder över hela Västsverige och i erbjudandet från Bellis ingår även kontinuerlig skötsel av växterna.

Sprider trivsel med grönt
Gröna växter är något som uppskattas av alla, och det är viktigt att ta vara på det för att förgylla arbetsplatser – inte minst med tanke på de fantastiska fördelar som levande gröna växter för med sig i form av bättre luft och ökad trivsel. Dessutom finns det studier som visar att den gröna färgen verkar lugnande och bidrar till en mer harmonisk arbetsmiljö.
Bellis Växtmiljö är idag ett av Sveriges främsta växtinredningsföretag med kunskap om de allra flesta växter – inte minst de som trivs i och som lämpar sig för torra, ljusfattiga inomhusmiljöer. Företaget ser dessutom till att följa inredningstrender för att göra erbjudandet ännu mer attraktivt, bland annat så har man idag ett mycket brett sortiment av moderna krukor.
Det ryms även en hel del innovationskraft i Bellis Växtmiljö. Göstas son Mikael driver utvecklingsarbetet och har bland annat tagit fram en egendesignad grön vägg, där han med hjälp av tygpåsar planterat växter i en tät vägg av grönska. Till detta har han utvecklat ett smart bevattningssystem. Uppfinningen har fått mycket uppmärksamhet och den gröna väggen säljs nu som en del av sortimentet.

Främjar nätverkande och entreprenörskap
Under årens lopp har både grundaren Gösta Sundström och familjeföretaget synts i olika offentliga sammanhang. Bland annat så har företaget vid flera tillfällen fått förtroendet att bygga upp inspirerande växtmiljöer på Universeum, ett nationellt upplevelse- och vetenskapscentrum i Göteborg.
En annan långvarig samarbetspartner är Ekocentrum, där kunskap inom i princip allt som rör miljörelaterat arbete finns samlad. Gösta är själv även involverad i olika aktiviteter för nätverkande och entreprenörskap. Han syns exempelvis på Bokmässan, där han bland annat talar om växters betydelse för vår hälsa.
År 2008 utsågs Gösta inte helt oväntat till Årets Företagare i sin kommun Partille, och han har även varit ordförande för företagarföreningen där. Företagarföreningen har fortfarande sitt årsmöte på Bellis varje år, med prisutdelning både till Ung Företagssamhet från Partille gymnasium samt till Årets företagare i kommunen. Som sann entreprenör delar Gösta även med sig av sina erfarenheter via Nyföretagarcentrum där han sedan några år tillbaka är ordförande.

I miljöns tjänst
Bellis Växtmiljö arbetar i miljöns tjänst på alla plan och tar sitt ansvar när det gäller transporter, uppvärmning och avfallshantering. Av företagets 17 tjänstebilar drivs 14 av biogas. Och fler ska det bli, poängterar Gösta.
– Vi sköter växterna utan att använda giftiga kemikalier, ohyra bekämpas biologiskt eller med såplösning. Vi blev miljödiplomerade redan 2004, men redan dessförinnan bedrev vi ett mycket inriktat miljöarbete. Detta är något som vi gärna vill inspirera med, säger Gösta.
Bellis har tagit stora kliv genom att kompostera, värma upp anläggningen med jordvärme och köpa grön el. Investeringar som man gärna tar eftersom det gynnar både miljö och samhälle, det egna företaget och kunderna.