Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Västsverige behöver en tydlig industripolitik

Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé vill skapa en tydlig industripolitik för Västsverige. På sikt kan det leda till en nystart för hela Sveriges industri. En välkommen förändring som dessutom kommer att skapa fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn. För varje industrijobb skapas nämligen drygt ytterligare ett inom serviceyrkena. Men för att nå målen krävs större fokus på kompetensutveckling i hela regionen.

Industrin utgör precis som näringsminister Annie Lööf uttryckte det på Industridagen i fjol ryggraden i Sveriges ekonomi. Därför bör man satsa mer på att skapa möjligheter för utveckling av industrin, investeringar som i sin tur kommer att generera positiva synergieffekter för hela näringslivet.
– Först och främst måste vi bestämma oss för att industrin är viktig för samhällets fortsatta utveckling och tillväxt. Politiken ska sprida budskapet på alla nivåer och förankra att man verkligen har för avsikt att satsa på industrin och förbättra möjligheterna för våra industriföretag. Då skapas positiva vibbar och ökat intresse där fler kommer att känna delaktighet och större engagemang, menar Johan Trouvé, som samtidigt understryker att detta bara är början – det behövs betydligt mer för att nå ända fram till mållinjen, där kompetensfrågan är en av flera grundläggande faktorer.

Kompetens är nyckeln
Västsvenska Handelskammaren har drygt 2700 medlemmar inom vitt skilda branscher. Alla har de en sak gemensamt, de är beroende av rätt kompetens för att överleva och på sikt utveckla sin verksamhet. Industriföretagen har en särpräglat stor utmaning när det gäller att hitta rätt kompetens, mycket på grund av att dagens ungdomar inte söker sig till industri och teknik i första hand.
– Det har uppstått ett stort glapp i tillgången på kompetens. Det lyfter vi nu inom Västsvenska Handelskammaren som en prioriterad fråga med olika insatser, ofta i samverkan med andra nyckelaktörer, för att öka intresset för teknik bland barn och unga, berättar Johan Trouvé.
Ett exempel på en insats som Västsvenska Handelskammaren gör är projektet Mathivation, som ska stärka elevernas motivation och intresse för matematikämnet.
– Studieresultaten i matematik och naturorienterade ämnen måste förbättras, annars får vi ingen bestående förändring. Det kommer att ta tid, men om vi kan inspirera barn och unga till att verkligen satsa på matematik så har vi redan åstadkommit en stor förändring, fortsätter Trouvé.
En annan viktig aspekt är att förändra den felaktiga uppfattningen som många har om att industrijobb är tungt, smutsigt och dåligt betalt. Verkligheten är nämligen så långt ifrån denna missvisande bild man kan komma.

Vi är beroende av varandra
Fyrbodal är en gammal industriregion med goda framtidsutsikter – förutsatt att industripolitiken utvecklas som Johan Trouvé förespråkar. Trouvé tror på regionen och nämner flera framgångsrika företag som idag har världen som arbetsfält.
– Fyrbodal är beroende av sin industri, den skapar arbetstillfällen vilket i sin tur bidrar till en positiv inflyttning. Oavsett var vi befinner oss geografiskt så är det viktigt med en tydlig industripolitik.
Samtidigt måste arbetsmarknadsregionen växa. Fyrbodal kan dra nytta av närheten till större regioner, bland annat Göteborgsregionen. Johan Trouvé menar att i framtidens hållbara storstadsregioner är alla beroende av varandra, om det går bra för Göteborg så gynnar det även Trollhättan och vice versa.